Aktuálne rozpisy na prax

Školský rok 2017/2018

2. ročník magisterského stupňa štúdia

biológia: Rozpis praxe z biológie 2.Mgr_2017  

chémia: Rozpis na prax z chémie 2.Mgr_2017

geografia: Rozpis na prax z geografie 2.Mgr_2017

jazyky: Rozpis na prax z AJ a NJ 2Mgr_2017 


Školský rok 2016/2017

3. ročník bakalárskeho stupňa štúdia

Biológia: Rozpis_z_biológie_3.Bc._2016-17

Geografia: Rozpis_z_geografie_3.Bc._2016-17

Jazyky: Rozpis_z_AJ_NJ_3.Bc_2016-17

Chémia: Rozpis_z_chémie_3.Bc._2016-17