Plán DPŠ na ZS 2019/2020

ZIMNÝ SEMESTER:

Prvé sústredenie:     

27. 09. 2019

13.15 – 14.15 hod.     Zápis

14.15 – 16.30 hod.     Úvod do psychológie (RNDr. Jana Ciceková PhD.)

16.30 – 16.45 hod.     Prestávka

16.45 – 18.15 hod.     Úvod do psychológie (RNDr. Jana Ciceková PhD.)

28. 09. 2019

08.15 – 10.30 hod.     Úvod do psychológie (RNDr. Jana Ciceková PhD.)

10.30 – 10.45 hod.     Prestávka

10.45 – 12.15 hod.     Úvod do psychológie (RNDr. Jana Ciceková PhD.)

12.15 – 13.15 hod.     Prestávka – obed

13.15 – 15.30 hod.     Teoretické základy výchovy (ThLic. Mgr. Peter Ikhardt PhD.)

15.30 – 15.45 hod.     Prestávka

15.45 – 17.15 hod.     Teoretické základy výchovy (ThLic. Mgr. Peter Ikhardt PhD.)

 

Druhé sústredenie:   

18. 10. 2019

13.15 – 15.30 hod.     Teoretické základy výchovy (ThLic. Mgr. Peter Ikhardt PhD.)

15.30 – 15.45 hod.     Prestávka

15.45 – 17.15 hod.     Teoretické základy výchovy (ThLic. Mgr. Peter Ikhardt PhD.)

19. 10. 2019

08.15 – 10.30 hod.     Edukačná psychológia (RNDr. Jana Ciceková PhD.)

10.30 – 10.45 hod.     Prestávka

10.45 – 12.15 hod.     Edukačná psychológia (RNDr. Jana Ciceková PhD.)

12.15 – 13.15 hod.     Prestávka – obed

13.15 – 15.30 hod.     Teoretické základy výchovy (ThLic. Mgr. Peter Ikhardt PhD.)

15.30 – 15.45 hod.     Prestávka

15.45 – 17.15 hod.     Teoretické základy výchovy (ThLic. Mgr. Peter Ikhardt PhD.)

 

Tretie sústredenie:   

15. 11. 2019

13.15 – 15.30 hod.     Edukačná psychológia (RNDr. Jana Ciceková PhD.)

15.30 – 15.45 hod.     Prestávka

15.45 – 17.15 hod.     Edukačná psychológia (RNDr. Jana Ciceková PhD.)

16. 11. 2019

08.15 – 10.30 hod.     Pedagogická komunikácia (Doc. PaedDr. RNDr. Zuzana Haláková PhD.)

10.30 – 10.45 hod.     Prestávka

10.45 – 12.15 hod.     Pedagogická komunikácia (Doc. PaedDr. RNDr. Zuzana Haláková PhD.)

12.15 – 13.15 hod.     Prestávka – obed

13.15 – 15.30 hod.     Edukačná psychológia (RNDr. Jana Ciceková PhD.)

15.30 – 15.45 hod.     Prestávka

15.45 – 17.15 hod.     Edukačná psychológia (RNDr. Jana Ciceková PhD.)

 

Štvrté sústredenie:   

13. 12. 2019

13.15 – 15.30 hod.     Biológia dieťaťa (RNDr. Soňa Nagyová PhD.)

15.30 – 15.45 hod.     Prestávka

15.45 – 17.15 hod.     Biológia dieťaťa (RNDr. Soňa Nagyová PhD.)

14. 12. 2019

08.15 – 10.30 hod.     Pedagogická komunikácia (Doc. PaedDr. RNDr. Zuzana Haláková PhD.)

10.30 – 10.45 hod.     Prestávka

10.45 – 12.15 hod.     Pedagogická komunikácia (Doc. PaedDr. RNDr. Zuzana Haláková PhD.)

12.15 – 13.15 hod.     Prestávka – obed

13.15 – 15.30 hod.     Biológia dieťaťa (RNDr. Soňa Nagyová PhD.)

15.30 – 15.45 hod.     Prestávka

15.45 – 17.15 hod.     Biológia dieťaťa (RNDr. Soňa Nagyová PhD.)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *