Galéria

Inovatívny semester I. – Didaktika školských pokusov z biológie – 27.2.2019
viedol doc. RNDr. Peter  Demkanin, PhD. – FMFI UK
Téma: Spoločné vlastnosti školských pokusov z biológie a z fyziky so zameraním na využitie súčasných digitálnych technológií

 


Inovatívny semester I.  – Didaktike chémie – 26.2.2019
viedla Zuzana Molčanová – Microsoft kordinátor MIE (Microsoft Inovative Educator)
Téma: Digitálne zručnosti pre vyučovanie v prostredí TEAMS (Office365)

 


Rozlúčka s Helenkou Hrubiškovou a privítanie nového kolegu Petra Ikhardta


Geografická exkurzia 2018


Chemická šou 2018:


Vedecký tábor 2017:Chemická šou 2017:


Vedecký tábor 2016:


Chemická šou 2014:


Chemická šou 2013:


Chemická šou 2011: