Galéria

Inovatívny seminár – na tému: Cloud učebnice – Essencial Chemistry and Physics – Experimenty pre riadenie kognitívneho procesu žiaka pri využití pridanej hodnoty digitálnych technológií. – 2. 5. 2019
Viedla: Beáta Brestenská

no images were found


Inovatívne laboratórne cvičenie – na tému: Nástroje a prostriedky pre kreatívne riadenie kognitívneho procesu študenta pri prírodovednom experimente s pridanou hodnotou digitálnych technológií. – 30. 4. 2019
Viedli: Beáta Brestenská a Ivana Faďoš

no images were found


Chemická šou 2019


Inovatívny semester I. – Tvorba digitálneho obsahu pre prírodovedné predmety – 16.4.2019
viedol  Peter Nižňanský- firma Little Lane
Téma: Slovenský digitálny obsah pre ZŠ (Corinth, LittleLane – chémia, matematika, fyzika..)

no images were found


Inovatívny semester I. – Didaktika školských pokusov z biológie – 11.4.2019
viedol  RNDr. Peter  Farárik – inovatívny učiteľ geografie – Banská Štiavnica
Téma: Vyučovanie geografie s podporou digitálnych technológií.

no images were found


Inovatívny semester I. – Didaktika školských pokusov z biológie – 26.3.2019
viedol doc. RNDr. Peter  Demkanin, PhD. – FMFI UK
Téma: Spoločné vlastnosti školských pokusov z biológie a z fyziky so zameraním na využitie súčasných digitálnych technológií.

no images were found


Inovatívny semester I. – Didaktika školských pokusov z biológie – 27.2.2019
viedol doc. RNDr. Peter  Demkanin, PhD. – FMFI UK
Téma: Spoločné vlastnosti školských pokusov z biológie a z fyziky so zameraním na využitie súčasných digitálnych technológií

no images were found

 


Inovatívny semester I.  – Didaktike chémie – 26.2.2019
viedla Zuzana Molčanová – Microsoft kordinátor MIE (Microsoft Inovative Educator)
Téma: Digitálne zručnosti pre vyučovanie v prostredí TEAMS (Office365)

no images were found

 


Rozlúčka s Helenkou Hrubiškovou a privítanie nového kolegu Petra Ikhardta

no images were found


Geografická exkurzia 2018

no images were found


Chemická šou 2018:


Vedecký tábor 2017:Chemická šou 2017:


Vedecký tábor 2016:


Chemická šou 2014:

no images were found


Chemická šou 2013:

no images were found


Chemická šou 2011:

no images were found