Nové

Inovatívny seminár
Vo štvrtok  2.5.2019  od 13.10 do 14.40 hod. sa bude konať v IIUM B1/319, inovatívne pcvičenie, ktorý povedie Beáta Brestenská na tému: Cloud učebnice -Essencial Chemistry and Physics – Experimenty pre riadenie kognitívneho procesu žiaka pri využití pridanej hodnoty digitálnych technológií.. Bude pre študentov  2. roč. Bc. učiteľského štúdia z FMFI UK (predmet: Digitálne technológie 3), ale vítaní sú aj ďalší študenti a učitelia. Prezentovať sa bude  najnovšie Cloud učebnice Chémie  a Fyziky, jej printová a digitálna forma. Je to nový koncept práce učiteľa a študenta, kde sú poskytnuté digitálne materiály pre výučbu, prípravu učiteľ, samoštúdium, laboratórne experimenty, nástroje formatívneho hodnotenia vedomostí a i. Zároveň budeme realizovať aj ukážku chemického experimentu s podporou digitálnych technológií.


Inovatívne laboratórne cvičenie
V utorok 30.4.2019  od 9.45 do 12.20 hod. sa bude konať v IIUM B1/319, inovatívne pcvičenie, ktoré povedie Beáta Brestenská a Ivana Faďoš na tému: Nástroje a prostriedky pre kreatívne riadenie kognitívneho procesu študenta pri prírodovednom experimente s pridanou hodnotou digitálnych technológií. Bude pre študentov 1. a 2. roč.Mgr. učiteľského štúdia (predmet: Tvorba digitálneho obsahu pre prírodovedné predmety), ale vítaní sú aj ďalší študenti a učitelia. Budeme aktívne realizovať chemické experimenty s tabletom a pH senzorom a interaktívne vytvárať e-protokol v prostredí SPARKvue, kde učiteľ môže riadiť kognitívny proces učenia sa študenta.

 


Inovatívna prednáška a seminár
V utorok 16.4.2019  od 9.45 do 12.20 hod. sa bude konať v IIUM B1/319, inovatívna prednáška a seminár, ktorý povedie Peter Nižňanský zo slovenskej softvérovej firmy Little Line na tému – „Pridaná hodnota digitálnych technológií vo vyučovaní na ZŠ.“ Bude pre študentov 1. a 2. roč.Mgr. učiteľského štúdia (predmet: Tvorba digitálneho obsahu pre prírodovedné predmety), ale vítaní sú aj ďalší študenti. Budeme aktívne pracovať s digitálnym obsahom pre ZŠ a diskutovať o jeho pridanej hodnote pre učenie sa žiaka. Zároveň budeme inštalovať aj manažerské prostredie pre riadenie práce v tabletovej učebni. 


Edukačný workshop: Výučba genetiky na stredných školách

Milí učitelia a študenti,
dávame do pozornosti a zároveň Vás pozývame na česko-slovenský edukačný workshop s názvom Výučba genetiky na stredných školách, ktorý sa uskutoční 31. mája 2019 v Mendelovom múzeu v Brne. Účasť na seminári vyžaduje bezplatnú registráciu. Registračný formulár a program nájdete na adrese https://fns.uniba.sk/eduworkshop2019/


Mgr. Peter Farárik povedie odborný seminár z geografie

Najbližší seminár pre študentov učiteľstva geografie a pre učitelov geografie z praxe –  štvrtok  11.4.2019 v čase od 8 do 12hod.  (v miestnosti Ch2-117) bude viesť odborný seminár autor Lepšej geografie – Mgr. Peter Farárik. Téma: „Vyučovanie geografie s podporou digitálnych technológií.“


Konferencia inovatívneho vyučovania – KiVY

Pozývame študentov učiteľských študijných programov a všetkých študentov, ktorí majú záujem o učiteľské povolanie, na konferenciu, ktorej partnerom je aj naša Prírodovedecká fakulta.
Na interaktívnych prednáškach a workshopoch budete mať príležitosť zažiť inšpiratívnych a zapálených pedagógov, učiteľov a riaditeľov škôl. Ukážu vám praktickú realizáciu pedagogických inovácií, príklady dobrej praxe a tiež, že práca učiteľa môže prinášať uspokojenie a radosť. Spoznáte a vyskúšate si nové vyučovacie prístupy.
Viac info aj prihláška na webstránke  tu


100 ROKOV S AMOSOM

V dňoch 26. – 28. marca 2019 si Univerzita Komenského v Bratislave pripomenie 100. výročie svojho vzniku študentskými oslavami „100 rokov s Amosom“, ktoré sa uskutočnia v hlavnej budove UK na Šafárikovom námestí.

 Súčasťou bohatého programu bude „športový deň“, ktorý sa uskutoční 27. marca v Mlynskej doline a na Fakulte telesnej výchovy a športu UK.

Počas športového dňa si jednotlivé fakulty zahrajú o Pohár rektora Univerzity Komenského v Bratislave Mareka Števčeka. Víťazom sa stane fakulta (spolok), ktorá v súčte nazbiera najväčší počet bodov z jednotlivých športových kategórií. Pre všetkých výhercov jednotlivých športových kategórií sú pripravené víťazné medaily, trofeje a vecné ceny.

Športové propozície:
FUTSAL (FTVŠ UK)
3 X 3 BASKETBAL (Mlyny)
FLORBAL (Mlyny)
STOLNÝ FUTBAL (Mlyny)
ŠACH (Mlyny)
HEADIS (Mlyny)
BEDMINTON (Mlyny)


ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA

Milí študenti učiteľstva,
radi by sme vás informovali, že 9.4.2019 sa uskutoční na našej fakulte ŠVK (Študentská vedecká konferencia). Termín podávania príspevkov je v období 4. 3. – 10. 3. 2019. Budeme radi ak sa zapojíte a obohatíte nás zaujímavými informáciami z oblasti vášho výskumu. Bližšie informácie nájdete na: ⬇️⬇️ https://fns.uniba.sk/studium/svk/informacie-pre-autorov/


NA NAŠEJ FAKULTE MÁME NOVÉHO PSYCHOLÓGA

Na našej katedre didaktiky sa od februára 2019 budete stretávať s novým psychológom, ThLic. Mgr. Petrom Ikhardtom, PhD. Veríme, že sa u nás bude cítiť dobre a želáme mu veľa úspešných a radostných dní! PhDr. Helenke Hrubiškovej, PhD. ďakujeme za jej dlhoročnú spoluprácu a pôsobenie na našej katedre. Viac si môžete prečítať tu. Fotogalériu z našej rozlúčky s Helenkou Hrubiškovou (a privítania nového kolegu) si môžete pozrieť tu.


HĽADÁ SA INŠTRUKTOR LYŽOVANIA NA LYŽIARSKY VÝCVIK

 (Výborná ponuka pre lyžiarov ⛷️⛷️)
Gymnázium Alberta Einsteina hľadá inštruktora lyžiarskeho výcviku. Družstvo lepších lyžiarov. V termíne od 9. do 14. 2. Lyžovať sa bude v Mýte pod Ďumbierom. Poskytnú ubytovanie, stravu, dopravu a skipas. Odmena pre inštruktora 150eur na dohodu.
Odchod autobusu je o 8. 30 Gymnázium Alberta Einsteina od Pečnianskej ulice. Ak máte záujem tu je kontakt: Veronika Prutkayová 0907 191 659; veronika.prutkayova@gmail.com


DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

V piatok 25.1.2019 sa na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave uskutoční DOD. Môžete si pozrieť i našu Katedru didaktiky. Ste srdečne vítaní! 


VOĽBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU

Predstavujeme kandidáta za člena Akademického senátu PriFUK za naše pracovisko:
Voľby do AS PriFUK
 


DEKANOM PRÍRODOVEDECKEJ FAKULTY UK BUDE PROFESOR PETER FEDOR

Dňa 9. novembra 2018 (PIATOK) sa na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnili voľby kandidáta na dekana Prif UK. Za kandidáta na dekana Prif UK bol zvolený Prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

Viac na: https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/dekanom-prirodovedeckej-fakulty-uk-bude-prof-peter-fedor/


UNIVERZITU KOMENSKÉHO V BRATISLAVE BUDE VIESŤ PROFESOR MAREK ŠTEVČEK

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave zvolil na svojom zasadnutí dňa 14.11.2018 za kandidáta na rektora UK Prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD.  so ziskom 38 hlasov zo 62 hlasov v druhom kole viac ako trojpätinovým podielom zvíťazil nad druhým kandidátom Prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc. Univerzitu Komenského v Bratislave povedie vo funkčnom období od 1. februára 2019 do 31. januára 2023.  Akademický senát UK predložil návrh na vymenovanie Prof. Mareka Ševčeka za rektora UK. Do funkcie rektora ho vymenuje prezident Slovenskej republiky. 

Viac na: https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/aktuality-1/article/univerzitu-komenskeho-bude-viest-profesor-marek-stevcek/ 


Milí didaktici, tento rok si na Prif UK užijeme trošku dlhšie JESENNÉ PRÁZDNINY 🙂 

 Katedra didaktiky prírodných vied,
psychológie a pedagogiky

Vám všetkým želá úspešný akademický rok 2018/2019!

 

 

 


 Z chemickej šou 2018:

 


Na stránku boli nahrané rozpisy študentov na magisterské štátne skúšky z biológie a chémie. Nájdete ich tu.


Milí priaznivci Katedry didaktiky prírodných vied, dávame vám do pozornosti veľmi zaujímavé podujatie, ktoré sa u nás na fakulte koná každý rok. Organizujú ho študenti učiteľstva, ktorí už o pár mesiacov ukončia svoje štúdium a pridajú sa do cechu učiteľov chémie. Podujatie s názvom Chemická šou sa uskutoční pod vedením prof. RNDr. Miroslava Prokšu, CSc. a to 10.4.2018 o 17:00 na Prírodovedeckej fakulte v aule CH1-1. Srdečne vás všetkých pozývame!

 


Milí didaktici, dávame Vám do pozornosti zaujímavé podujatie ŠVK 2018 (študentská vedecká konferencia, ktoré sa uskutoční v stredu 25.4.2018 na pôde Prírodovedeckej fakulty.  V prípade, že by ste sa chceli i aktívne zúčastniť, registrácia prihlášok a príspevkov je realizovaná od 20. 2. do 20. 3. 2017.

 


Na stránku boli vložené aktuálne rozpisy na pedagogickú prax z biológie, geografie, chémie a jazykov platné pre študentov 1Mgr. Nájdete ich tu

 


Na stránku boli vložené aktuálne rozpisy na pedagogickú prax z biológie, chémie, geografie a jazykov platné pre študentov 2Mgr. Nájdete ich tu

 


I tento rok sa pod záštitou Katedry didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky v dňoch 17. – 21. 7. 2017 uskutočnil už v poradí druhý vedecký tábor VEBOR.  Realizoval sa v rekreačnom stredisku na rozhraní Oravy a Liptova v krásnom horskom prostredí v dedinke Huty. Detičky sa mohli tešiť zábave a novým vedomostiam 🙂 

 

Prikladáme i link, kde si môžete pozrieť i krátke videjko:

https://www.youtube.com/watch?v=FdRd1WjYJvoDňa 4.4.2017 sa na pôde Prírodovedeckej fakulty UK konal 21. ročník chemickej show pod názvom Chemický sjezd. V priloženej stránke si môžete pozrieť videozáznam z tejto udalosti, ktorú si pre nás pripravili budúci učitelia chémie.

1. časť

http://www.mojevideo.sk/video/2a74f/chemicka_sou_1_2_4_4_2017_prif_uk_ba.html

2. časť:

http://www.mojevideo.sk/video/2a750/chemicka_sou_2_2_4_4_2017_prif_uk_ba.html


 

Rozpis na pedagogickú prax pre 3. ročník bakalárskeho stupňa štúdia bol aktualizovaný.


9.3.2017 sa na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo Chemickej olympiády, na ktorom v rámci programu bola realizovaná chemická šou Fire and Water doktorandkami našej Katedry didaktiky prírodných vied.


Ocenenie úspešných pedagógov Univerzity Komenského získali aj naše dve kolegyne, a to RNDr. Soňa Nagyová, PhD. a doc. RNDr. Katarína Ušáková, PhD. Blahoželáme!

sssedfs

Viac na stránke tu