Nové

Ešte stále prijímame prihlášky na DPŠ

  • dávame do pozornosti možnosť prihlásenia na doplňujúce pedagogické štúdium z biológie, chémie a geografie
  • termín do konca júna (stále sú voľné miesta)

Viac info na: 
➡️➡️ http://www.didaktika.eu/…/doplnkove-pedagogicke-studium-dps/


Ponuky učiteľského miesta

Gymnázium Bilíkova hľadá na plný úväzok učiteľa geografie. Záujemcovia o miesto učiteľa geografie môžu písať zástupcovi – RNDr. Tedlovi na email: ptedla@gmail.com.
Kontakt | Gymnázium

Základná škola Mierová, Bratislava súrne hľadá učiteľa/učiteľku s kombináciou matematika a fyzika.  Kontakt:  e.piovarciova@gmail.com

Súkromné gymnázium v Kremnici na ul. P.Križku hľadá od 1.9.2019 učiteľa/učiteľku s kombináciou biológia-chémia (trojkombinácia s geografiou je uprednostňujúci bonus). Termín nástupu bude upresnený po osobnom pohovore. Životopisy zasielajte na: katarina@segroup.sk 


Inovatívny seminár
Vo štvrtok  2.5.2019  od 13.10 do 14.40 hod. sa bude konať v IIUM B1/319, inovatívne pcvičenie, ktorý povedie Beáta Brestenská na tému: Cloud učebnice -Essencial Chemistry and Physics – Experimenty pre riadenie kognitívneho procesu žiaka pri využití pridanej hodnoty digitálnych technológií.. Bude pre študentov  2. roč. Bc. učiteľského štúdia z FMFI UK (predmet: Digitálne technológie 3), ale vítaní sú aj ďalší študenti a učitelia. Prezentovať sa bude  najnovšie Cloud učebnice Chémie  a Fyziky, jej printová a digitálna forma. Je to nový koncept práce učiteľa a študenta, kde sú poskytnuté digitálne materiály pre výučbu, prípravu učiteľ, samoštúdium, laboratórne experimenty, nástroje formatívneho hodnotenia vedomostí a i. Zároveň budeme realizovať aj ukážku chemického experimentu s podporou digitálnych technológií.


Inovatívne laboratórne cvičenie
V utorok 30.4.2019  od 9.45 do 12.20 hod. sa bude konať v IIUM B1/319, inovatívne pcvičenie, ktoré povedie Beáta Brestenská a Ivana Faďoš na tému: Nástroje a prostriedky pre kreatívne riadenie kognitívneho procesu študenta pri prírodovednom experimente s pridanou hodnotou digitálnych technológií. Bude pre študentov 1. a 2. roč.Mgr. učiteľského štúdia (predmet: Tvorba digitálneho obsahu pre prírodovedné predmety), ale vítaní sú aj ďalší študenti a učitelia. Budeme aktívne realizovať chemické experimenty s tabletom a pH senzorom a interaktívne vytvárať e-protokol v prostredí SPARKvue, kde učiteľ môže riadiť kognitívny proces učenia sa študenta.

 


Inovatívna prednáška a seminár
V utorok 16.4.2019  od 9.45 do 12.20 hod. sa bude konať v IIUM B1/319, inovatívna prednáška a seminár, ktorý povedie Peter Nižňanský zo slovenskej softvérovej firmy Little Line na tému – „Pridaná hodnota digitálnych technológií vo vyučovaní na ZŠ.“ Bude pre študentov 1. a 2. roč.Mgr. učiteľského štúdia (predmet: Tvorba digitálneho obsahu pre prírodovedné predmety), ale vítaní sú aj ďalší študenti. Budeme aktívne pracovať s digitálnym obsahom pre ZŠ a diskutovať o jeho pridanej hodnote pre učenie sa žiaka. Zároveň budeme inštalovať aj manažerské prostredie pre riadenie práce v tabletovej učebni. 


Edukačný workshop: Výučba genetiky na stredných školách

Milí učitelia a študenti,
dávame do pozornosti a zároveň Vás pozývame na česko-slovenský edukačný workshop s názvom Výučba genetiky na stredných školách, ktorý sa uskutoční 31. mája 2019 v Mendelovom múzeu v Brne. Účasť na seminári vyžaduje bezplatnú registráciu. Registračný formulár a program nájdete na adrese https://fns.uniba.sk/eduworkshop2019/


Mgr. Peter Farárik povedie odborný seminár z geografie

Najbližší seminár pre študentov učiteľstva geografie a pre učitelov geografie z praxe –  štvrtok  11.4.2019 v čase od 8 do 12hod.  (v miestnosti Ch2-117) bude viesť odborný seminár autor Lepšej geografie – Mgr. Peter Farárik. Téma: „Vyučovanie geografie s podporou digitálnych technológií.“


Konferencia inovatívneho vyučovania – KiVY

Pozývame študentov učiteľských študijných programov a všetkých študentov, ktorí majú záujem o učiteľské povolanie, na konferenciu, ktorej partnerom je aj naša Prírodovedecká fakulta.
Na interaktívnych prednáškach a workshopoch budete mať príležitosť zažiť inšpiratívnych a zapálených pedagógov, učiteľov a riaditeľov škôl. Ukážu vám praktickú realizáciu pedagogických inovácií, príklady dobrej praxe a tiež, že práca učiteľa môže prinášať uspokojenie a radosť. Spoznáte a vyskúšate si nové vyučovacie prístupy.
Viac info aj prihláška na webstránke  tu

 


NA NAŠEJ FAKULTE MÁME NOVÉHO PSYCHOLÓGA

Na našej katedre didaktiky sa od februára 2019 budete stretávať s novým psychológom, ThLic. Mgr. Petrom Ikhardtom, PhD. Veríme, že sa u nás bude cítiť dobre a želáme mu veľa úspešných a radostných dní! PhDr. Helenke Hrubiškovej, PhD. ďakujeme za jej dlhoročnú spoluprácu a pôsobenie na našej katedre. Viac si môžete prečítať tu. Fotogalériu z našej rozlúčky s Helenkou Hrubiškovou (a privítania nového kolegu) si môžete pozrieť tu.


DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

V piatok 25.1.2019 sa na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave uskutoční DOD. Môžete si pozrieť i našu Katedru didaktiky. Ste srdečne vítaní! 


VOĽBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU

Predstavujeme kandidáta za člena Akademického senátu PriFUK za naše pracovisko:
Voľby do AS PriFUK
 


DEKANOM PRÍRODOVEDECKEJ FAKULTY UK BUDE PROFESOR PETER FEDOR

Dňa 9. novembra 2018 (PIATOK) sa na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnili voľby kandidáta na dekana Prif UK. Za kandidáta na dekana Prif UK bol zvolený Prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

Viac na: https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/dekanom-prirodovedeckej-fakulty-uk-bude-prof-peter-fedor/


UNIVERZITU KOMENSKÉHO V BRATISLAVE BUDE VIESŤ PROFESOR MAREK ŠTEVČEK

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave zvolil na svojom zasadnutí dňa 14.11.2018 za kandidáta na rektora UK Prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD.  so ziskom 38 hlasov zo 62 hlasov v druhom kole viac ako trojpätinovým podielom zvíťazil nad druhým kandidátom Prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc. Univerzitu Komenského v Bratislave povedie vo funkčnom období od 1. februára 2019 do 31. januára 2023.  Akademický senát UK predložil návrh na vymenovanie Prof. Mareka Ševčeka za rektora UK. Do funkcie rektora ho vymenuje prezident Slovenskej republiky. 

Viac na: https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/aktuality-1/article/univerzitu-komenskeho-bude-viest-profesor-marek-stevcek/ 


Milí didaktici, tento rok si na Prif UK užijeme trošku dlhšie JESENNÉ PRÁZDNINY 🙂 

 Katedra didaktiky prírodných vied,
psychológie a pedagogiky

Vám všetkým želá úspešný akademický rok 2018/2019!

 

 

 


 Z chemickej šou 2018:

 

 


Milí priaznivci Katedry didaktiky prírodných vied, dávame vám do pozornosti veľmi zaujímavé podujatie, ktoré sa u nás na fakulte koná každý rok. Organizujú ho študenti učiteľstva, ktorí už o pár mesiacov ukončia svoje štúdium a pridajú sa do cechu učiteľov chémie. Podujatie s názvom Chemická šou sa uskutoční pod vedením prof. RNDr. Miroslava Prokšu, CSc. a to 10.4.2018 o 17:00 na Prírodovedeckej fakulte v aule CH1-1. Srdečne vás všetkých pozývame!

 

 

 

 


I tento rok sa pod záštitou Katedry didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky v dňoch 17. – 21. 7. 2017 uskutočnil už v poradí druhý vedecký tábor VEBOR.  Realizoval sa v rekreačnom stredisku na rozhraní Oravy a Liptova v krásnom horskom prostredí v dedinke Huty. Detičky sa mohli tešiť zábave a novým vedomostiam 🙂 

 

Prikladáme i link, kde si môžete pozrieť i krátke videjko:

https://www.youtube.com/watch?v=FdRd1WjYJvo


Dňa 4.4.2017 sa na pôde Prírodovedeckej fakulty UK konal 21. ročník chemickej show pod názvom Chemický sjezd. V priloženej stránke si môžete pozrieť videozáznam z tejto udalosti, ktorú si pre nás pripravili budúci učitelia chémie.

1. časť

http://www.mojevideo.sk/video/2a74f/chemicka_sou_1_2_4_4_2017_prif_uk_ba.html

2. časť:

http://www.mojevideo.sk/video/2a750/chemicka_sou_2_2_4_4_2017_prif_uk_ba.html


 

Rozpis na pedagogickú prax pre 3. ročník bakalárskeho stupňa štúdia bol aktualizovaný.


9.3.2017 sa na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo Chemickej olympiády, na ktorom v rámci programu bola realizovaná chemická šou Fire and Water doktorandkami našej Katedry didaktiky prírodných vied.


Ocenenie úspešných pedagógov Univerzity Komenského získali aj naše dve kolegyne, a to RNDr. Soňa Nagyová, PhD. a doc. RNDr. Katarína Ušáková, PhD. Blahoželáme!

sssedfs

Viac na stránke tu