Nové

VOĽBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU

Predstavujeme kandidáta za člena Akademického senátu PriFUK za naše pracovisko:
Voľby do AS PriFUK
 


DEKANOM PRÍRODOVEDECKEJ FAKULTY UK BUDE PROFESOR PETER FEDOR

Dňa 9. novembra 2018 (PIATOK) sa na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnili voľby kandidáta na dekana Prif UK. Za kandidáta na dekana Prif UK bol zvolený Prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

Viac na: https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/dekanom-prirodovedeckej-fakulty-uk-bude-prof-peter-fedor/


UNIVERZITU KOMENSKÉHO V BRATISLAVE BUDE VIESŤ PROFESOR MAREK ŠTEVČEK

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave zvolil na svojom zasadnutí dňa 14.11.2018 za kandidáta na rektora UK Prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD.  so ziskom 38 hlasov zo 62 hlasov v druhom kole viac ako trojpätinovým podielom zvíťazil nad druhým kandidátom Prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc. Univerzitu Komenského v Bratislave povedie vo funkčnom období od 1. februára 2019 do 31. januára 2023.  Akademický senát UK predložil návrh na vymenovanie Prof. Mareka Ševčeka za rektora UK. Do funkcie rektora ho vymenuje prezident Slovenskej republiky. 

Viac na: https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/aktuality-1/article/univerzitu-komenskeho-bude-viest-profesor-marek-stevcek/ 


Milí didaktici, tento rok si na Prif UK užijeme trošku dlhšie JESENNÉ PRÁZDNINY 🙂 

 Katedra didaktiky prírodných vied,
psychológie a pedagogiky

Vám všetkým želá úspešný akademický rok 2018/2019!

 

 

 


 Z chemickej šou 2018:

 


Na stránku boli nahrané rozpisy študentov na magisterské štátne skúšky z biológie a chémie. Nájdete ich tu.


Milí priaznivci Katedry didaktiky prírodných vied, dávame vám do pozornosti veľmi zaujímavé podujatie, ktoré sa u nás na fakulte koná každý rok. Organizujú ho študenti učiteľstva, ktorí už o pár mesiacov ukončia svoje štúdium a pridajú sa do cechu učiteľov chémie. Podujatie s názvom Chemická šou sa uskutoční pod vedením prof. RNDr. Miroslava Prokšu, CSc. a to 10.4.2018 o 17:00 na Prírodovedeckej fakulte v aule CH1-1. Srdečne vás všetkých pozývame!

 


Milí didaktici, dávame Vám do pozornosti zaujímavé podujatie ŠVK 2018 (študentská vedecká konferencia, ktoré sa uskutoční v stredu 25.4.2018 na pôde Prírodovedeckej fakulty.  V prípade, že by ste sa chceli i aktívne zúčastniť, registrácia prihlášok a príspevkov je realizovaná od 20. 2. do 20. 3. 2017.

 


Na stránku boli vložené aktuálne rozpisy na pedagogickú prax z biológie, geografie, chémie a jazykov platné pre študentov 1Mgr. Nájdete ich tu

 


Na stránku boli vložené aktuálne rozpisy na pedagogickú prax z biológie, chémie, geografie a jazykov platné pre študentov 2Mgr. Nájdete ich tu

 


I tento rok sa pod záštitou Katedry didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky v dňoch 17. – 21. 7. 2017 uskutočnil už v poradí druhý vedecký tábor VEBOR.  Realizoval sa v rekreačnom stredisku na rozhraní Oravy a Liptova v krásnom horskom prostredí v dedinke Huty. Detičky sa mohli tešiť zábave a novým vedomostiam 🙂 

 

Prikladáme i link, kde si môžete pozrieť i krátke videjko:

https://www.youtube.com/watch?v=FdRd1WjYJvoDňa 4.4.2017 sa na pôde Prírodovedeckej fakulty UK konal 21. ročník chemickej show pod názvom Chemický sjezd. V priloženej stránke si môžete pozrieť videozáznam z tejto udalosti, ktorú si pre nás pripravili budúci učitelia chémie.

1. časť

http://www.mojevideo.sk/video/2a74f/chemicka_sou_1_2_4_4_2017_prif_uk_ba.html

2. časť:

http://www.mojevideo.sk/video/2a750/chemicka_sou_2_2_4_4_2017_prif_uk_ba.html


 

Rozpis na pedagogickú prax pre 3. ročník bakalárskeho stupňa štúdia bol aktualizovaný.


9.3.2017 sa na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo Chemickej olympiády, na ktorom v rámci programu bola realizovaná chemická šou Fire and Water doktorandkami našej Katedry didaktiky prírodných vied.


Ocenenie úspešných pedagógov Univerzity Komenského získali aj naše dve kolegyne, a to RNDr. Soňa Nagyová, PhD. a doc. RNDr. Katarína Ušáková, PhD. Blahoželáme!

sssedfs

Viac na stránke tu