Voľby do AS PriFUK

Kandidátom za člena Akademického senátu PriF UK za naše pracovisko, na funkčné obdobie 12. 12. 2018 – 11. 12. 2022 je:  RNDr. Peter Likavský, CSc. 

Voľby budú v súlade so schválenými predpismi prebiehať v termíne od 19.11 do 27.11.2018.

Viac informácii o voľbách do Akademického senátu nájdete aj na fakultnej web stránke: https://fns.uniba.sk/volby2018senat/