Nagy Tibor

Kontaktné údaje:

 

PaedDr. Tibor Nagy, PhD.

 VŠ učiteľ, odborný asistent

e-mail: tibor.nagy@uniba.sk

telefón: +421 2 9014 2106 
              +421 2 602 96 331

miestnosť: CH2-218A

 

Oblasti činnosti a odborná špecializácia:

vyučovanie, výskum, publikačná činnosť, školenia, projekty (KEGA v oblasti využívania digitálnych technológií vo vyučovaní, 2008-2010, 2012-2014), administrátor projektu EU (2005-2007), spolupráca na projektoch v rámci ostatných katedier a iné.

 

Vyučované predmety:

 ›  Digitálne technológie 1

 ›  Digitálne technológie 2

 ›  Digitálne technológie 3

 ›  Didaktika chémie

 ›  Vyučovanie chémie s podporou DT

 ›  Umenie prezentácie a komunikácie

 ›  Tvorba edukačných webstránok

 ›  Vedenie bakalárskych a diplomových prác