Zolcer Štefan

 

Kontaktné údaje:

 
 
 

Mgr. Štefan Zolcer, PhD.

E-mail: stefan.zolcer@uniba.sk

Miestnosť: CH2-114

Konzultačné hodiny: Streda 13:15 – 15:15

 

 

Vyučované predmety:

  ›  Úvod do filozofie 1 

  ›  Úvod do filozofie 2

  › Rétorika

  ›  Filozofická antropológia a axiológia 

 

Odborné zameranie:

Filozofia a metodológia vedy, metafyzické a sociálno-kultúrne predpoklady modernej vedy, holistické prístupy vo filozofii vedy; dejiny filozofie raného novoveku, dejiny anglo-americkej filozofie (procesuálna filozofia, pragmatizmus), vedecká revolúcia v ranom novoveku a na začiatku dvadsiateho storočia; filozofia vzdelávania, aplikačné možnosti filozofie, environmentálne problémy.

 

Grantové projekty:

2015 –  Vedúci riešiteľ grantu UK G-15-418-00  Filozofia procesu A. N. Whiteheada

2015 – 2017 –  Riešiteľ grantu APVV-14-0510  Veda, spoločnosť, hodnoty: filozofická analýza ich vzájomných väzieb a interakcií

 

Vzdelanie:

2013 – 2017  – vysokoškolské III. stupňa – Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Bratislava

                                   študijný odbor: Dejiny filozofie

                                  Téma dizertácie: Filozofia procesu A. N. Whiteheada

2006 – 2012  – vysokoškolské II. stupňa – Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Bratislava

                                  študijný odbor: Filozofia

2001 – 2005  – Gymnázium, Šahy

1992 – 2001  – Základná škola, Veľká Čalomija

 

Publikačná činnosť