Zolcer Štefan

 

Kontaktné údaje:

 
  

Mgr. Štefan Zolcer, PhD.

E-mail: stefan.zolcer@uniba.sk

Miestnosť: CH2-114

Konzultačné hodiny: Streda 13:15 – 15:15

 

 

Vyučované predmety:

  ›  Úvod do filozofie 1 

  ›  Úvod do filozofie 2

  › Rétorika

  ›  Filozofická antropológia a axiológia

 ›  Rétorika pre učiteľov

 

Odborné zameranie:

Filozofia a metodológia vedy, metafyzické a sociálno-kultúrne predpoklady modernej vedy, holistické prístupy vo filozofii vedy; dejiny filozofie raného novoveku, dejiny anglo-americkej filozofie (procesuálna filozofia, pragmatizmus), vedecká revolúcia v ranom novoveku a na začiatku dvadsiateho storočia; filozofia vzdelávania, aplikačné možnosti filozofie, environmentálne problémy.