Zolcer Štefan

 

Kontaktné údaje:

 
  

Mgr. Štefan Zolcer, PhD.

E-mail: stefan.zolcer@uniba.sk

Miestnosť: CH2-114

Telefón:  +421 2 9014 2103
                +421 2 602 96 610

Konzultačné hodiny v ZS 2020/21:
(prednostne cez MS Teams alebo emailom)
                                             

 

Vyučované predmety:

Celofakultné výberové predmety pre študentov bakalárskeho stupňa

  › Rétorika

  ›  Úvod do filozofie 1 

  ›  Úvod do filozofie 2

Predmety pre študentov magisterského stupňa

  ›  Filozofická antropológia a axiológia  (predovšetkým pre študentov učiteľstva / voliteľný pre ostatné odbory)

 ›  Rétorika pre učiteľov  (pre všetkých študentov magisterského stupňa)

 

Odborné zameranie:

Filozofia a metodológia vedy, metafyzické a sociálno-kultúrne predpoklady modernej vedy, holistické prístupy vo filozofii vedy; dejiny filozofie raného novoveku, dejiny anglo-americkej filozofie (procesuálna filozofia, pragmatizmus), vedecká revolúcia v ranom novoveku a na začiatku dvadsiateho storočia; filozofia vzdelávania, aplikačné možnosti filozofie, environmentálne problémy.