Hrubišková Helena

Kontaktné údaje:                  (Bývalá členka katedry)

 

PhDr. Helena Hrubišková, PhD.

VŠ učiteľ, odborný asistent

e-mail: helena.hrubiskova@uniba.sk

miestnosť: CH2-114

 

 

Bývalá členka katedry.

 

Vyučované predmety:

›  pedagogická psychológia

›  psychológia osobnosti

›  pedagogika

›  pedagogická diagnostika

› teoretické základy výchovy

›  diplomové semináre

›  bakalárske a diplomové práce študentov učiteľských odborov na PriF UK a na FMFI UK v Bratislave

Podklady a informácie k výučbe

 

Oblasti činnosti a odborná špecializácia:

›  člen Ústrednej odbornej komisie ŠPÚ pre alternatívne vzdelávacie programy a pedagogické inovácie

 ›  člen rady Asociácie S. Kovalikovej Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku

›  prednášková činnosť v rámci doplnkového pedagogického štúdia a kontinuálneho vzdelávania učiteľov

›  recenzie kníh pre vydavateľstvá

›  oponentúry dizertačných prác