Demkaninová Diana

Kontaktné údaje: 

(Bývalá členka katedry)

Mgr. Diana Demkaninová, PhD.

E-mail: diana.demkaninova@uniba.sk

Miestnosť: CH2-214

Bývalá členka katedry. V prípade potreby môžete kontaktovať jej nástupkyňu: 
RNDr. Jana Ciceková, PhD.

 

Vyučované predmety:

 ›  Psychológia pre učiteľov 1

 ›  Psychológia pre učiteľov 2

 

Iná výučba (FiF UK)

 ›  Pedagogická psychológia

 ›  Školská psychológia (Bc.)

 ›  Školská psychológia (Mgr.)

 ›  Sociálno-psychologický výcvik 1, 2