Demkaninová Diana

Kontaktné údaje:

 

Mgr. Diana Demkaninová

e-mail: diana.demkaninova@uniba.sk

miestnosť: CH2-214

konzultačné hodiny: streda 14:45 – 16:15 (vždy však po dohode mailom vopred

 

 

Vyučované predmety:

 ›  Psychológia pre učiteľov 1

 ›  Psychológia pre učiteľov 2

 

Iná výučba (FiF UK)

 ›  Pedagogická psychológia

 ›  Školská psychológia (Bc.)

 ›  Školská psychológia (Mgr.)

 ›  Sociálno-psychologický výcvik 1, 2