Demkaninová Diana

Kontaktné údaje:

 

Mgr. Diana Demkaninová, PhD.

E-mail: diana.demkaninova@uniba.sk

Miestnosť: CH2-214

Konzultačné hodiny: Streda 14:45 – 16:15 (vždy však po dohode mailom vopred)

 

 

Vyučované predmety:

 ›  Psychológia pre učiteľov 1

 ›  Psychológia pre učiteľov 2

 

Iná výučba (FiF UK)

 ›  Pedagogická psychológia

 ›  Školská psychológia (Bc.)

 ›  Školská psychológia (Mgr.)

 ›  Sociálno-psychologický výcvik 1, 2