Pedagogická prax

Základné informácie k pedagogickej praxi

Pedagogická prax je povinnou a neodlučiteľnou súčasťou prípravy študentov odboru učiteľstva akademických predmetov našej katedry, počas ktorej majú študenti možnosť využiť a aplikovať poznatky a zručnosti nadobudnuté na vysokej škole a získať nové, praktické skúsenosti, ktoré raz využijú vo svojej práci.

Pedagogická prax prebieha v treťom ročníku bakalárskeho štúdia v podobe hospitácií študentov na vyučovacích hodinách fakultných učiteľov, ďalej v prvom a druhom ročníku magisterského štúdia, pričom sa študenti zúčastňujú nielen hospitácií, ale pripravujú sa na vyučovacie hodiny a učia pod dozorom fakultného učiteľa.

Prehľadné informácie nájdete aj v tomto „online sprievodcovi“ pedagogickej praxe: môžete si pozrieť tuhttps://prezi.com/view/qUOOthL7GkxUwfUlM9s5/

VEDÚCI PEDAGOGICKEJ PRAXE Z BIOLÓGIE

PhDr. Michael Fuchs                             michael.fuchs@uniba.sk         č. d. 220
Mgr. Dominik Šmida                            smida8@uniba.sk                    č. d. 214b


VEDÚCI PEDAGOGICKEJ PRAXE Z GEOGRAFIE

RNDr. Henrieta Mázorová, PhD.     henrieta.mazorova@uniba.sk

 

VEDÚCI PEDAGOGICKEJ PRAXE Z CHÉMIE

Mgr. Lenka Kramarová                 kramarova25@uniba.sk            č. d. 214b

Pozrite si aj ďalšie podstránky:

Individuálna prax
Zoznam fakultných škôl
Aktuálne rozpisy na prax
Pokyny k pedagogickej praxi
Hodnotenie pedagogickej praxe
Súbory na stiahnutie