Prepojenie s bežným životom

Čo je Zelená chémia? ♠ Princípy Zelenej chémie ♠ Ukážky zeleného kurikula ♠ Zaujímavé zdroje Zelenej chémie ♠ Metodické a učebné materiály pre učiteľov a žiakov

Zelená chémia je nielen teoretická veda, ale má úzke a podstatné prepojenie s bežným životom ľudí v spoločnosti, teda s našim životom v rôznych oblastiach. 

Vybrané príklady sú prístupné na nižšie uvedených stránkach: 

https://www.acs.org/content/acs/en/greenchemistry/what-is-green-chemistry/examples.html

https://www.newscientist.com/round-up/better-living-through-green-chemistry/

https://www.thoughtco.com/green-chemistry-examples-607649

http://www.environmentalhealthnews.org/ehs/editorial/green-chemistry-real-world-solutions-for-real-environmental-problems

Applications of Green Chemistry Principles in Every Day Life

Why we need Green Chemistry? 

Čo je Zelená chémia? ♠ Princípy Zelenej chémie ♠ Ukážky zeleného kurikula ♠ Zaujímavé zdroje Zelenej chémie ♠ Metodické a učebné materiály pre učiteľov a žiakov