Princípy Zelenej chémie

3. Eliminácia všetkých rizikových faktorov:

Na ochranu životného prostredia a ľudských životov je potrebné znížiť riziko a stupeň nebezpečenstva jednotlivých chemických syntéz, ktoré sa realizujú v priemyselných závodoch. Čo sa spája s kvalitným technickým vybavením závodu, s riadiacou a kontrolnou zložkou v podobe ľudského faktoru a predom kvalitne premyslenými plánmi. Súvisí s tým aj redukcia použitia a produkcie chemických látok s určitou toxicitou.

Mladí chemici si musia osvojiť uvažovanie na základe princípov Zelenej chémie, aby mohli sami prispieť k zmene a byť účastníkmi na tvorbe nových stratégií vo vedeckom prostredí. Do úvahy by mali brať, napríklad tieto otázky:

  • Je produkt potrebný, alebo existuje jeho alternatíva?
  • Existujú alternatívne postupy danej syntézy?
  • Môže byť produkt vyrobený bez vystavenia sa zbytočnému nebezpečenstvu?
  • Je možné eliminovať, alebo nahradiť niektorý krok z chemickej syntézy?
  • Môžu byť vedľajšie produkty syntézy recyklovateľné na užitočné materiály?

Práve tento princíp nie je dostatočne dodržiavaný vzhľadom na obťažnosť v nahradzovaní niektorých chemických látok, no zároveň je výzvou pre odborníkov a ich nástupcov, ktorí by sa mali zoznámiť s inovatívnymi trendmi v chémii (Clark, MacQuarrie, 2002).

ZDROJE: 

  1. CLARK, J., MACQUARRIE, D. Handbook of Green Chemistry&Technology. Oxford: Blackwell Publishing, 2002. Kap. 1-2. s. 1-27. ISBN 0-632-05715-7

Čo je Zelená chémia? ♠ Ukážky zelného kurikula ♠ Zaujímavé zdroje Zelenej chémie ♠ Prepojenie s bežným životom  ♠ Metodické a učebné materiály pre učiteľov a žiakov