Rozpisy z biológie

ŠTÁTNE SKÚŠKY z BIOLÓGIE a DIDAKTIKY BIOLÓGIE

PRVÝ TURNUS

1. skupina:  31.máj 2018 (štvrtok) o 9,00 v miestnosti CH2-118

predseda:   Doc. RNDr. Radoslav Benuš, PhD.

členovia:    Doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.

                        Doc. RNDr. Zlatica Országhová, CSc.

                        RNDr. Soňa Nagyová, PhD.

študenti:

p.č. meno komb. čas obhajoby školiteľ
1. HANZELIOVÁ Zuzana PSBI 9,00 – 9,25 dr. Nagy
2. MRÁZIKOVÁ Mária PSBI 9,25 – 9,50 dr. Nagy
3. PRIŠKINOVÁ Natália BICH 9,50 – 10,15 dr. Nagyová
4. SMOLINSKÁ Beatrica BICH 10,15 – 10,40 dr. Nagyová
5. IZAKOVIČ Jozef PSBI 10,40 – 11,05 doc. Országhová
6. CHOVAŇÁKOVÁ Lucia BICH 11,05 – 11,30 doc. Haláková


2. skupina:  28.máj 2018
(pondelok) o 9,00 v miestnosti   CH2-118

predseda:   Doc. RNDr. Radoslav Benuš, PhD.

členovia:    Doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.

                        Doc. RNDr. Zlatica Országhová, CSc.

                        RNDr. Soňa Nagyová, PhD.

študenti:

p.č. meno komb. čas obhajoby školiteľ
1. SITÁROVÁ Ivana BICH 9,00 – 9,30 dr. Nagyová
2. HAJTMANOVÁ Michaela SLBI 9,30 – 10,00 doc. Országhová
3. KOTRBANCOVÁ Zuzana ANBI 10,00 – 10,30 doc. Országhová
4. KORNHASEROVÁ Simona BICH 10,30 – 11,00 dr. Nagyová
5. JANOŠKOVÁ Katarína BICH 11,00 – 11,30 dr. Nagyová
6. ŠABAKOVÁ Ivica BICH 11,30 – 12,00 doc. Haláková

 

3. skupina:   1.jún 2018 (piatok) o 10,00 v miestnosti  CH2-118

predseda:   Doc. RNDr. Eliška Gálová, PhD.

členovia:    Doc. RNDr. Eva Bulánková, CSc.

                        Mgr. Peter Štefánik, PhD.

                        PaedDr. Elena Čipková, PhD.

študenti:

p.č. meno komb. čas obhajoby školiteľ
1. JACKULÍKOVÁ Anna ANBI 8,00 – 8,30 Dr. Čipková
2. JAKUBCOVÁ Dominika NEBI 8,30 – 9,00 Dr. Čipková
3. LEDVINSKÁ Anikó BICH 9,00 – 9,30 Dr. Čipková
4. VENINGER Pavol BIMA 9,30 – 10,00 Dr. Čipková
5. ZACHAROVÁ Mária Terézia (Koláriková) ANBI 10,00 – 10,30 Dr. Nevřelová

 

4. skupina:  28.máj 2018 (pondelok) 9,00h    CH2-117

predseda:   Doc. RNDr. Katarína Ušáková, PhD.

členovia:    Doc. RNDr. Eliška Gálová, PhD.

                        Mgr. Peter Štefánik, PhD.

                        Mgr. Silvia Bodoriková, PhD.

študenti:

p.č. meno komb. čas obhajoby školiteľ
1. NEMEC Slavomír NEBI 9,00 – 9,30 doc. Ušáková
2. ZEDNIKOVIČOVÁ Sabína BICH 9,30 – 10,00 doc. Ušáková
3. ŠABÍK Ján BICH 10,00 – 10,30 doc. Ušáková
4. VELECKÁ Lucia (ŠIMČISKOVÁ) ESBI 10,30 – 11,00 doc. Gálová
5. ČASNOCHOVÁ  Lucia BICH 11,00 – 11,30 dr. Kubalová


 

DRUHÝ TURNUS

1. skupina: 18.jún 2018 (pondelok) 8,30h v miestnosti CH2-117

predseda:   Doc. RNDr. Katarína Ušáková, PhD.

členovia:     Doc. RNDr. Eliška Gálová, PhD.

                         Mgr. Peter Štefánik, PhD.

                         Mgr. Silvia Bodoriková, PhD.

študenti:

1.  RUSNÁK Milan  BICH
2.  FLOREKOVÁ Barbora  BICH
3.  KRAMAROVÁ Lenka  BICH
4.  KARPEĽOVÁ Radoslava  BICH
5.  LECHANOVÁ Lívia  SLBI
6. SANDANUSOVÁ Kristína  SLBI
7.  VAVROVÁ Kristína  PGBI
8.  ČECHVALOVÁ Veronika  SLBI
9.  PAVELA Dejana  ENBI
10. ŠOMODI Petronela  ENBI
11. TORIŠKOVÁ Monika BICH

 

2. skupina:  22.jún 2018 (piatok) 8,00h  v miestnosti CH2-118

predseda:     Doc. RNDr. Eliška Gálová, PhD.

členovia:      Doc. RNDr. Eva Bulánková, CSc.

                          Mgr. Peter Štefánik, PhD.

                         PaedDr. Elena Čipková, PhD.

študenti:

1. DORUĽA Daniel TVBI
2. GULA Patrik TVBI
3. KENDEROVÁ Naďa  TVBI
4. MIKLOSOVÁ Romana  TVBI
5. TIŇO Juraj  TVBI
6. NOVOTNÝ Jozef  TVBI
7. TOMÁŠ Šimon  TVBI
8. VAŇOVCOVÁ Lenka  BIGE
9. HANTÁK Adrián  BIGE
10. MUDRÍK Juraj  BIGE
11. ONDRAŠÍKOVÁ Barbara  BIGE
12. CHLEBIŠOVÁ Kristína  BIGE

 

Priebežne prosím sledujte rozpisy, môžu v nich nastať zmeny!