Rozpisy z chémie

ŠTÁTNE SKÚŠKY Z CHÉMIE A DIDAKTIKY CHÉMIE 2019

1.skupina:  3.6.2019 v miestnosti CH2 117 o 8:00

Študenti:

p.č. meno komb. čas obhajoby
1. CINA Miloš BICH 8,00 – 8,30
2. FAĎOŠ Ivana BICH 9,30– 9,00
3. GACHOVÁ Kristína BICH 9,00 – 9,30
4. KLIMEŠOVÁ Gabriela BICH 9,30 – 10,00
5. MAGÁTOVÁ Beáta BICH 10,00 – 10,30
6. MURÍNOVÁ Alexandra BICH 10,30 – 11,00
7. REBIČOVÁ Anna BICH 11,00 – 11,30
8. SOLÁRIKOVÁ Eliška BICH 11:30 – 12:00
9. ŠMIDA Dominik BICH  12:00 – 12:30

Štátne záverečné skúšky budú pokračovať približne od 13:00 hod. v miestnosti CH2 117 skúškou z chémie a didaktiky chémie v ľubovoľnom poradí.


 2. skupina: 20.6.2019 v miestnosti CH2 117 o 9:00

čas meno komb.
9:00 – 11:00 BARTKOVÁ Mária BICH
  GERČÁK Martin BICH
  HANČÍKOVÁ Lucia BICH
  HANUSOVÁ Martina BICH
11:00 – 13:00 CHUDJAKOVÁ Dominika BICH
  JANTOVÁ Iveta BICH
  LIŽIČIAROVÁ Katarína BICH
  MIŽÚROVÁ Martina BICH
13:00 – 14:00 RINDOŠOVÁ Erika BICH
  TORÁŇOVÁ Lucia BICH 

 

ŠTÁTNE SKÚŠKY Z CHÉMIE A DIDAKTIKY CHÉMIE 2018

1. skupina:  29.5.2018 v miestnosti CH2 117 o 8:00

Študenti:

p.č. meno komb. čas obhajoby
1. FLOREKOVÁ Barbora BICH 8,00 – 8,30
2. KARPEĽOVÁ Radoslava BICH 9,30– 9,00
3. KRAMÁROVÁ Lenka BICH 9,00 – 9,30
4. LAPŠANSKÁ Nikola CHNJ 9,30 – 10,00
5. RUSNÁK Milan BICH 10,00 – 10,30
6. TORIŠKOVÁ Monika BICH 10,30 – 11,00
7. SALÁDIOVÁ Slávka MACH 11,00 – 11,30
8. ŽOLNOVÁ Jana MACH  
9. GAJDOVÁ Nikola CHAJ  

 

Štátne záverečné skúšky budú pokračovať približne od 13:00 hod. v miestnosti CH2 117 skúškou z chémie a didaktiky chémie v ľubovoľnom poradí.


2. skupina: 22.6.2018 v miestnosti CH2 117 o 9:00

čas meno komb.
9:00 – 10:30 ŠABAKOVÁ Ivica BICH
  LEDVINSKÁ Anikó BICH
  ŠABÍK Ján BICH
  SMOLINSKÁ Beatrica BICH
10:30 – 12:00 SITÁROVÁ  Ivana BICH
  ZEDNIKOVIČOVÁ Sabína BICH
  PRIŠKINOVÁ Natália BICH
  JANOŠKOVÁ Katarína BICH
13:00 – 14:30 KORNHAUSEROVÁ Simona BICH
  CHOVAŇÁKOVÁ Lucia BICH
  ČASNOCHOVÁ Lucia BICH
     
14:30 – 15:00 Záverečné vyhodnotenie