Rozpisy z geografie

ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY Z GEOGRAFIE A DIDAKTIKY GEOGRAFIE

 

Obhajoby a ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY Študentov Učiteľstva GEo (Mgr)

19. august 2020 (streda)                  Miestnosť:   CH2-245          čas:  12:30

1. Bc. Katarína PORUBSKÁ 12,30-13,30 Obhajoba + skúška (diplomová práca)

 

1. skupina: utorok 5. 6. 2018 o 9:00 v miestnosť B1-540

p. č. meno komb. čas obhajoby školiteľ
1. GARAJOVÁ Eva GEAJ 9:00 – 9:30 Dugovičová
2. JARIABEKOVÁ Zuzana GEAJ 9:30 – 10:00 Likavský
3. JAKUŠ Marek GEMA 10:00 – 10:30 Likavský
4. POLJAKOVÁ Michaela GEMA 10:30 – 11:00 Likavský
5. ONDRAŠÍKOVÁ Barbara BIGE 11:00 – 11:30 Mázorová
6. MUDRÍK Juraj BIGE 11:30 – 12:00 Mázorová

 

2. skupina: štvrtok 7.6.2018 o 9:00 v miestnosti B1 540

p. č. meno komb. čas obhajoby školiteľ
1. HANTÁK Adrián BIGE 9:00 – 9:30 Korec
2. VAŇOVCOVÁ Lenka BIGE 9:30 – 10:00 Korec
3. CHLEBIŠOVÁ Kristína BIGE 10:00 – 10:30 Ondoš
4. HOMER Alexander GETV    
5. KODAJ Denis GETV    
6. SLOCÍK Dminik GETV    
 7. VINCÚR Maroš GETV    

Štátne záverečné skúšky budú pokračovať po obhajobách diplomových prác štátnou skúškou z geografie a didaktiky geografie v ľubovoľnom poradí.