Štúdium

Ťažiskom činnosti katedry, ako sme uviedli, je príprava budúcich učiteľov prírodovedných predmetov. 
Základná pedagogicko – psychologická príprava sa zabezpečuje v týchto aprobačných skupinách:

učiteľstvo predmetov biológia a chémia

učiteľstvo predmetov biológia a geografia

učiteľstvo predmetov biológia a environmentalistika

učiteľstvo predmetov biológia a matematika

učiteľstvo predmetov chémia a matematika

učiteľstvo predmetov geografia a matematika

učiteľstvo predmetov biológia a anglický jazyk *

učiteľstvo predmetov biológia a nemecký jazyk *

učiteľstvo predmetov chémia a anglický jazyk *

učiteľstvo predmetov chémia a nemecký jazyk *

učiteľstvo predmetov geografia a anglický jazyk *

učiteľstvo predmetov geografia a nemecký jazyk *

učiteľstvo predmetov geografia a história *

*Študijné programy v kombinácii s jazykmi a históriou sa otvárajú v spolupráci s Filozofickou fakultou UK.