Súbory na stiahnutie

Manuál k písaniu hospitačného záznamu pre študentov Bc. štúdia:

Manuál k písaniu hospitačného záznamu pre študentov 3 Bc

 

Manuál k písaniu hospitačného záznamu pre študentov Mgr. štúdia: 

Manuál k písaniu hospitačného záznamu pre študentov Mgr.

 

Materiály k tvorbe Denníka pedagogickej praxe: 

Pokyny na vedenie Denníka pedagogickej praxe

Titulná stránka ped.denníka

Vzor Obsahu ped.denníka

Vzor rozpisu na prax pre vedúceho praxe

Vzorová príprava – rýchlosť chemických reakcií