Súbory na stiahnutie

Hospitačný záznam pre študentov Bc. štúdia predmetu biológia:

Hospitačný záznam Bc. Biológia

Hospitačný záznam pre študentov Bc. štúdia predmetov chémia a geografia: 

Hospitačný záznam pre študentov Bc

Hospitačný záznam pre študentov Mgr. štúdia: 

Hospitačný záznam pre študentov Mgr.

Materiály k tvorbe Denníka pedagogickej praxe: 

Pokyny na vedenie Denníka pedagogickej praxe

Titulná stránka ped.denníka

Vzor Obsahu ped.denníka

Vzor rozpisu na prax pre vedúceho praxe

Vzorová príprava – rýchlosť chemických reakcií