Súbory na stiahnutie

Manuál k písaniu hospitačného záznamu pre študentov Bc. štúdia:

Manuál k písaniu hospitačného záznamu pre študentov 3 Bc

Manuál k písaniu hospitačného záznamu pre študentov Mgr. štúdia: 

Manuál k písaniu hospitačného záznamu_Mgr.

Geografia: Hospitačný-záznam-geografia

Materiály k tvorbe Denníka pedagogickej praxe: 

Pokyny na vedenie Denníka pedagogickej praxe

Titulná stránka ped.denníka

Vzor Obsahu ped.denníka

Vzor rozpisu na prax pre vedúceho praxe

Vzorová príprava – rýchlosť chemických reakcií