Udalosti

Inovatívny seminár

Vo štvrtok  2.5.2019  od 13.10 do 14.40 hod. sa bude konať v IIUM B1/319, inovatívne pcvičenie, ktorý povedie Beáta Brestenská na tému: Cloud učebnice -Essencial Chemistry and Physics – Experimenty pre riadenie kognitívneho procesu žiaka pri využití pridanej hodnoty digitálnych technológií.. Bude pre študentov  2. roč. Bc. učiteľského štúdia z FMFI UK (predmet: Digitálne technológie 3), ale vítaní sú aj ďalší študenti a učitelia. Prezentovať sa bude  najnovšie Cloud učebnice Chémie  a Fyziky, jej printová a digitálna forma. Je to nový koncept práce učiteľa a študenta, kde sú poskytnuté digitálne materiály pre výučbu, prípravu učiteľ, samoštúdium, laboratórne experimenty, nástroje formatívneho hodnotenia vedomostí a i. Zároveň budeme realizovať aj ukážku chemického experimentu s podporou digitálnych technológií.


Inovatívne laboratórne cvičenie

V utorok 30.4.2019  od 9.45 do 12.20 hod. sa bude konať v IIUM B1/319, inovatívne pcvičenie, ktoré povedie Beáta Brestenská a Ivana Faďoš na tému: Nástroje a prostriedky pre kreatívne riadenie kognitívneho procesu študenta pri prírodovednom experimente s pridanou hodnotou digitálnych technológií. Bude pre študentov 1. a 2. roč.Mgr. učiteľského štúdia (predmet: Tvorba digitálneho obsahu pre prírodovedné predmety), ale vítaní sú aj ďalší študenti a učitelia. Budeme aktívne realizovať chemické experimenty s tabletom a pH senzorom a interaktívne vytvárať e-protokol v prostredí SPARKvue, kde učiteľ môže riadiť kognitívny proces učenia sa študenta.


Edukačný workshop: Výučba genetiky na stredných školách

Milí učitelia a študenti,
dávame do pozornosti a zároveň Vás pozývame na česko-slovenský edukačný workshop s názvom Výučba genetiky na stredných školách, ktorý sa uskutoční 31. mája 2019 v Mendelovom múzeu v Brne. Účasť na seminári vyžaduje bezplatnú registráciu. Registračný formulár a program nájdete na adrese https://fns.uniba.sk/eduworkshop2019/.


Mgr. Peter Farárik: „Vyučovanie geografie s podporou digitálnych technológií.“

Vo štvrtok 11.4.2019 sa realizovali na katedre dva inovatívne semináre pre študentov geografie a učiteľov geografie. Inovatívne semináre sa budú realizovať celý rok 2019 v rámci Rozvojového projektu MŠVVaŠ SR č. 002UK-2-1/2018 Vzdelávame pre informačnú spoločnosť. Katedra je v projekte riešiteľom aktivity E – Rozvoj kreatívnych digitálnych zručností budúcich učiteľov.

Inovatívny učiteľ Peter Farárik pripravil veľa príkladov a konkrétnych aktivít pre vyučovanie geografie s podporou DT, v ktorých zdôrazňoval práve ich pridanú pedagogickú hodnotu.
Jeho prezentácie si môžete stiahnuť tu:
Digitálne technológie vo vyučovaní geografie 
Nechajte žiakov učiť sa vlastnou aktivitou


Ďalší ročník DNA DAY

Dovoľte nám informovať Vás o ďalšom ročníku DNA Day, v rámci ktorého projekt „Genetika na kolesách“ vyhlasuje súťaž o najlepšie video na tému DNA. Ako odmenu môže vybraná škola získať návštevu mobilného laboratória na svojej strednej škole spojenú s praktickým cvičením. Najlepšie videá budú premietnuté aj na akcii DNA Day na PriFUK v Bratislave. 
Bližšie info na dnaday.sk 


ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA

Milí študenti učiteľstva,
radi by sme vás informovali, že 10.4.2019 sa uskutoční na našej fakulte ŠVK (Študentská vedecká konferencia). Termín podávania príspevkov je v období 4. 3. – 10. 3. 2019. Budeme radi ak sa zapojíte a obohatíte nás zaujímavými informáciami z oblasti vášho výskumu. Bližšie informácie nájdete na: ⬇️⬇️ https://fns.uniba.sk/studium/svk/informacie-pre-autorov/


DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

V piatok 25.1.2019 sa na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave uskutoční DOD. Môžete si pozrieť i našu Katedru didaktiky. Ste srdečne vítaní! 


HABILITAČNÁ PEDNÁŠKA
Srdečne Vás pozývame na habilitačnú prednášku!

                                                                                                                                                 Držíme palce!