Zelená chémia a jej princípy

            V roku 2005 získali Nobelovu cenu za chémiu, resp. za oblasť organickej chémie,  Francúz Yves Chauvin a Američania Robert H. Grubbs a Richard R. Schrock. Venovali sa chemickej reakcii – metatéze v zmysle princípov Zelenej chémie. Jej cieľom je tvorba nových organických zlúčenín ekologickejším a priateľskejším spôsobom ku životnému prostrediu.

            Princípy Zelenej chémie sú naozaj prítomné vo vedeckej a výskumnej sfére, ale je taktiež dôležité implementovať ich aj medzi ľudí, do bežného života. Jednoduchou cestou pre integráciu filozofie Zelenej chémie je práve vzdelávanie, „zelené vzdelávanie“, ktoré vedie už žiakov na školách k uvedomeniu si potrieb spoločnosti a životného prostredia.

            Mladá generácia je správnou skupinou ľudí pre osvetu v novom zmýšľaní ohľadom chémie, chemického priemyslu a nášho vzťahu k životnému prostrediu. Preto sme sa rozhodli pre začlenenie princípov Zelenej chémie do vyučovania organickej chémie na stredných školách. Aby sme zmenili pohľad žiakov na aktuálne potreby spoločnosti a prírody, a tak smerovali nielen žiakov, ale aj ich rodiny k „zelenému“ spôsobu života.