Vážené študentky / Vážení študenti

Prezenčné vyučovanie na našej univerzite bude / resp. je prerušené dokopy minimálne na tri týždne.  Zatiaľ do 27. marca 2020. A situácia môže byť ešte horšia. Pôvodne sme mali pokračovať ešte poslednou prednáškou, kde sme si mali aj definitívne dohodnúť témy a rozdelenie skupín na semináre. Mali nasledovať dokopy štyri semináre na štyri zvolené témy a jeden záverečný seminár. Ak by ostala situácia nezmenená a mohli by sa stretnúť a ďalej pokračovať 1. apríla v stredu, tak by nám odpadla jedna prednáška a jedna diskusná téma. Silno však o tom pochybujem. Celý plán na tento semester teda musím zmeniť.
Prednášku ani semináre nebudeme vedieť plnohodnotne nahradiť žiadnou dištančnou formou. Existujú síce online platformy, ktoré sú vhodné najmä na streamovanie prednášok, no myslím, že diskusné semináre dokážu nahradiť len minimálne, resp. čiastočne. Napriek tomu, je dosť možné, že budeme musieť využiť aj tento spôsob. Teda, že sa budeme musieť stretnúť online. Budeme situáciu naďalej sledovať a robiť si plány priebežne, ideálne až potom, keď budeme vedieť, kedy bude normálne prezenčné vyučovanie obnovené. Rozhodol som sa zatiaľ pre nasledovné inštrukcie.
Na webovú stránku predmetu nahrám pdf dokument, kde si môžete prečítať stručné zhrnutie prednášok. Okrem prezentácii teda budete mať k dispozícii aj text. Tento však nie je publikovaný ani plne dokončený, je to len pracovná verzia. Nešírte ho preto prosím ďalej a dodržujte autorské práva. Napriek tomu sa z neho bude dať veľa vyčítať. Upozorniť chcem najmä na tú časť textu aj prezentácie, ktorá sa venuje elementom kritického textu. Teda tomu, ako by mal vyzerať dobre napísaný text. Rovnaké resp. podobné zásady platia aj pre priebeh diskusií. Túto časť pripájam aj zvlášť v podstránke Pokyny k písaniu práce.
Pre úspešné uzavretie predmetu budem potrebovať nejakú aktivitu aj z Vašej strany. Zatiaľ je to na Vašom zvážení, no najmä v prípade, že by ste chceli lepšie hodnotenie, sa oplatí už teraz uvažovať nad vypracovaním písomnej práce na vybranú tému. V prípade horšieho scenára to bude takmer jediný spôsob, ako Vás hodnotiť. Ponuku tém som rozšíril a snažil som sa témy doplniť zdrojmi. Pri každej téme je však vhodné, aby ste aj sami hľadali relevantné zdroje. Pri písaní práce sa prosím riaďte aspoň do určitej miery pokynmi.

Rátajte prosím aj s tým, že zrejme budeme mať záväzné stretnutia online namiesto seminárov. Budeme využívať aplikáciu Microsoft Teams. Pravdepodobne navrhnem termín v čase normálneho vyučovania, teda napr. stredu od 10:40, no navrhnem tiež ďalšie termíny. Veľkosť skupiny musím obmedziť na asi 10 ľudí. Dokopy by to znamenalo vytvoriť asi 4 skupiny. Rád by som jednu tému uzavrel najviac za dva týždne. Témy budem musieť zvoliť ja, ale vychádzam pritom z Vášho hlasovania. Hlasovať stihla väčšina z Vás. Zvyšné hlasy by už nedokázali zmeniť pomer hlasov pre jednotlivé témy.
Keďže momentálne nemám vyriešené všetky technické potreby, nemôžem záväzne naplánovať stretnutie na najbližšiu stredu. Konkrétne mi chýba funkčný mikrofón. Budúci týždeň teda máte na čítanie materiálov, ktoré máte k dispozícii – vrátane týchto inštrukcií.
Chcem Vás týmto poprosiť tiež o to, aby ste si na svojich zariadeniach spojazdnili aplikáciu MS Teams. Nájdete ju po prihlásení do fakultnej emailovej schránky cez outlook v sekcii aplikácie. Pre Win 7 je potrebná aj inštalácia, pre Win 10 to asi ide aj bez toho. Každopádne, nie je to technicky náročné. Zabezpečte si tiež funkčný mikrofón a slúchadlá. Je možné, že ak budeme pripojený viacerý naraz a nebudete mať slúchadlá, bude sa zvuk ozývať. Videokamera nie je nutná iba voliteľná.
Tiež Vás prosím pridajte sa do tímu v rámci MS Teams. Názov je: Rétorika LS 2020. Kód pošlem v emailovej správe. Pdf. súbor s textom teórie budem nahrávať aj do tejto aplikácie.
Okrem online stretnutí nás môžu čakať aj online testy. Pomocou testov si tiež možno zlepšiť hodnotenie. Zatiaľ nie sú nachystané technicky ani obsahovo.

Pokyny k písaniu práce nájdete tu
Ponuku tém nájdete tu Tento záznam bol pridaný do Rétorika dňa  od Štefan Zolcer.

1 Reply to “Rétorika. Inštrukcie k predmetu

Pridať komentár