Inštrukcie a zadania k predmetu:   Úvod do filozofie 2  (LS 2019_20)

Vyučujúci: Mgr. Štefan Zolcer, PhD.

Všeobecné pokyny k vypracovaniu zadania a písomnej práce:

Písomná práca môže byť formou úvahy, eseje, alebo seminárnej práce približne v rozsahu 2 až 4 strany (za max 20 bodov).

Písomná práca musí byť samostatne vypracovaná pomocou použitia aspoň jedného relevantného zdroja (ideálne viac zdrojov). Odovzdáva sa elektronicky na emailovú adresu vyučujúceho (stefan.zolcer@uniba.sk). V práci je potrebné uvádzať zdroje (vybranou jednotnou formou), čiže mala by spĺňať aspoň základné formálne kritériá. Tému si môže študent vybrať z ponuky, alebo si navrhne vlastnú tému, ktorú by mal vyučujúci schváliť. Tému je možné poňať širšie, konkrétny názov si prispôsobí študent sám.

Vypracované zadanie alebo úloha má rozsah asi 0,5 až 1,5 strán (za max. 10 bodov). Je to menšia forma písomnej práce, ktorá rieši zväčša jednu konkrétnu otázku. Vychádza spravidla z prednášky, alebo z odporúčaného zdroja. Môže byť chápaná aj ako rozšírená odpoveď na konkrétnu otázku z testu alebo skúšky.

Ďalšie všeobecné pokyny: 

Prosím Vás, aby ste zadania ani písomné práce nerobili len formou manuálneho prepisovania alebo prekladania textov. Skúste sa nad tým obsahom naozaj zamyslieť, pridať aj hodnotenie, Váš názor, alebo nejaké otázky navyše, ktoré text nerieši ale Vy by ste ich doplnili. Skúsim Vám dať aj nejaké pomôcky, resp. pomocné otázky:
– O čom je text? Aké témy sa riešia v texte?
– Aké otázky sa kladú a ako sa na ne odpovedá?
– Aké otázky v texte chýbajú? Čo daný text zanedbal?
– Aká je hlavná myšlienka textu? Čo je z celého to najdôležitejšie?
– Aké súvislosti k téme napadnú Vám? Aký je Váš názor na niektorý problém z textu?
Ak Vás zaujme niektorý problém, ale v danom texte nie je pre Vás dostatočné vysvetlenie, hľadajte aj ďalšie zdroje.
Sú to však len pomocné otázky. Nerobte to prosím tak, že budete len po jednom na tie otázky odpovedať. Píšte radšej súvislé a autentické texty. Radšej žiadny text ako skopírovaný alebo len manuálne prepísaný.

Hodnotenie stále závisí od kvality odovzdanej úlohy alebo práce. Hodnotí sa relevantnosť zdrojov, formálne prevedenie, argumentačné schopnosti, logická štruktúra práce, práca so zdrojmi, schopnosť artikulovať vlastné myšlienky a postoje na dostatočnej úrovni, tiež schopnosť integrovať poznatky a myšlienky z prebratého učiva na prednáškach do obsahu práce.

Vybrané (nové) témy k zadaniu (okrem už uvedených na stránke):

Text 1. .: Pascal E. Glory – Where do our morals come from? Link: https://theweek.com/articles/675625/where-morals-come-from?utm_content=buffer570eb&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

Text 2. Todd May, rozhovor. Link: https://www.fatherly.com/play/the-good-place-todd-may-philosophy/

Text 3. The Medical Ethics of the Coronavirus Crisis. Link:
https://www.newyorker.com/news/q-and-a/the-medical-ethics-of-the-coronavirus-crisis?fbclid=IwAR0Qn-PAC19bS1X5SI2srEEtVMPKNZnjVuvInKhJbIZWoei1aAp9xjlSFw0

Zadanie 4. Nová aktuálna téma: Čo nás môže naučiť Koronavírus?

Všeobecná úvaha nad touto otázkou a aktuálnou situáciou.
Zdroje:
The Medical Ethics of the Coronavirus Crisis. Link:
https://www.newyorker.com/news/q-and-a/the-medical-ethics-of-the-coronavirus-crisis?fbclid=IwAR0Qn-PAC19bS1X5SI2srEEtVMPKNZnjVuvInKhJbIZWoei1aAp9xjlSFw0
Za nový koronavirus může násilí na zvířatech. Link: https://a2larm.cz/2020/03/za-novy-koronavirus-muze-nasili-na-zviratech/
Thinking rationally about coronavirus. Link: http://dailynous.com/2020/03/09/thinking-rationally-coronavirus-covid-19-guest-post-alex-broadbent/
Further Philosophical Considerations about Covid-19: Why We Need Transparency. Link: http://dailynous.com/2020/03/13/philosophical-considerations-covid-19-need-transparency-guest-post-stefano-canali/?fbclid=IwAR06mBBfZZZjhslbArQYEeQNtZnj2rL2PhUXK7umna-rt3G3qaBdrGHzyBc

Pomocné myšlienky a otázky k tejto téme:
Čo nás môže naučiť Koronavírus? – Niečo o nasledovných bodoch:
– o zodpovednosti? o spolupráci? o spolupatričnosti?
– o hodnotách? čo je dôležitejšie – ekonomika a hospodárstvo alebo zdravie a bezpečie?
– ako sa vieme správať v krízových situáciách?
– čo všetko sme schopní a ochotní považovať za krízovú situáciu? aj klimatickú núdzu resp. environmentálnu krízu?
– čo všetko sme schopní a ochotní spraviť pre environmentálnu krízu?
– prečo (niektorí) ľudia nezostali doma?
– čo majú doma robiť? čo sa pri tom naučíme o sebe, o svojom vnútri?
– fenomén nudy?
– fenomén strachu? kto sa viac bojí? ako strach prekonať a ako sa správať zodpovedne aj so strachom?
– o informovanosti? o vedeckej gramotnosti?
[Výzva k tejto téme: Napíšte blog o koronavíruse pre ostatných – úvahy a odporúčania]

1 Reply to “Uvod do filozofie 2. Inštrukcie a zadania k predmetu

Pridať komentár