Kontakt

Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky

Prírodovedecká fakulta UK
Mlynská dolina
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4

Email: prif.kdpp@uniba.sk
Telefón: +421 2 9014 9451
                     02/602 96 451
Miestnosť CH2-215

NÁJDETE NÁS AJ NA FACEBOOKU 

 


Zväčšiť mapu