Kontakt

Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky

Prírodovedecká fakulta UK
Mlynská dolina
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4

Email: kdp@fns.uniba.sk
Telefón: 02/602 96 451
Miestnosť CH2-215

 


Zväčšiť mapu