MiestnosťKlapkaE-mail———————
denná forma    
Mgr. Dominik Šmida
(Didaktika biológie)
CH2 -214 b2108smida8@uniba.sk 
Mgr. Hilda Vaněková
(Didaktika biológie)
CH2-214 b2108vanekova33@uniba.sk
Mgr. Kristína Huszárová
(Didaktika biológie)
CH2-214 b2108huszarova8@uniba.sk
Mgr. Alexander Kmeť
(Didaktika biológie)
CH2-214 b2108kmet45@uniba.sk
 externá forma    
PhDr. Michael Fuchs
(Didaktika biológie)
 CH2-220  michael.fuchs@uniba.sk 
Mgr. Denisa Marcinková
(Didaktika biológie)
   
Mgr. Gabriela Klimešová
(Didaktika biológie)
   

Dizertačné práce