Inovatívny seminár II

V zimnom semestri pokračujeme na KDPVPP s realizáciou  Inovatívneho semestra II  rámci realizácie rozvojového projektu MŠVVaŠ SR č. 002UK-2-1/2018 „Vzdelávanie pre informačnú spoločnosť“. V lete 2019 sme technicky dobudovali

Čítať viacInovatívny seminár II

Inovatívny seminár

Inovatívny seminár – na tému: Cloud učebnice – Essencial Chemistry and Physics – Experimenty pre riadenie kognitívneho procesu žiaka pri využití pridanej hodnoty digitálnych technológií. – 2. 5. 2019Viedla: Beáta

Čítať viacInovatívny seminár