V rámci spolupráce s učiteľmi zo Spojenej školy Tilgnerova 14, Bratislava (naša fakultná škola), sme zorganizovali tri mobilné bádateľské cvičenia v IIUM v týždni 10.-14.2.2020.

1. Bádateľské cvičenie na tému: „Vieme čo pijeme?“

Termín: 10.2.2020 od 9.00 – 11.30 hod

Kde:  Inkubátor Inovatívnych učiteľov

Kto:     2 učitelia  Faďoš a Rybnikárová
              27 žiakov sekunda (7.roč)

Čo sme robili: žiaci mali skúmať aký má vplyv pitie nápojov na naše trávenie. Mali k dispozícii viacero nápojov, ktoré mladí ľudia pijú, ale ja minerálky a čistú vodu. Žiaci mali pripravené tablety, bezdrôtové pH senzory a e-pracovný list pre bádateľskú prácu (kreatívne vzdelávacie, interaktívne prostredie – Spakvue), kde mali zadaný problém, mali si postaviť hypotézu, navrhnúť postup výskumnej práce, realizovať merania, analyzovať výsledky a spracovať záver. Výstupom bol e-protokol, ktorý učiteľ aj žiak môžu spolu analyzovať a hodnotiť a podľa potreby aj upraviť a doplniť. Z cvičenia bola spracovaná foto a video dokumentácia.

2. Bádateľské cvičenie na témy: „Kvalita mlieka“ a „Vieme čo pijeme?“

Termín: 11.2.2020 od 9.00 – 13.00 hod

Kde:  Inkubátor Inovatívnych učiteľov

Kto:   učitelia p. I. Faďoš
           24 žiakov kvinta (9.roč)

Čo sme robili: 1. časť cvičenia bola zameraná na skúmanie kvality mlieka z obchodu.

Žiaci dostali 3 druhy mlieka s rôznym obsahom tuku a jednu neznámu vzorku mlieka, kde mali určiť o aké mlieko sa jedná s akým obsahom tuku. Použili sme najnovšie bezdrôtové meracie zariadenie spektrometer a turbidimeter. Turbidimetria (názov odvodený od zákalu) je metóda založená na meraní straty intenzity svetla prechádzajúceho cez meraný roztok zriedeného mlieka, v dôsledku rozptylového účinku častíc nachádzajúcich sa v ňom (kazeín a tuky). Svetlo prechádza cez filter ( u  prístrojov s LED zdrojom svetla ho netreba), čím vytvára svetlo so známou vlnovou dĺžkou, ktoré sa potom vedie cez kyvetu obsahujúcu roztok. Žiaci si mali zmerať turbiditu známych vzoriek mlieka a vytvoriť si kalibračnú krivku a na základe nameranej hodnoty turbidity neznámej vzorky mlieka mali zistiť z kalibračnej krivky o aký druh mlieka sa jedná.

2. Časť cvičenia sme skúmali opäť či vieme, čo pijeme.

Žiaci si doniesli svoje nápoje, ktoré pijú a skúmali ako tieto nápoje vplývajú na ich trávenie a zdravie. Postup práce bol ako na predchádzajúcom cvičení.
Z cvičenia bola spracovaná foto a video dokumentácia.

3. Bádateľské cvičenia na témy: „Dýchanie a Kvasenie“ a „Vieme čo pijeme?“

Termín: 14.2.2020 od 9.00 – 13.00 hod

Kde:  Inkubátor Inovatívnych učiteľov

Kto:   učitelia  p. I. Faďoš
           22 žiakov kvinta (9.roč)

Čo sme robili:  1. časť cvičenia bola zameraná na „Dýchanie a kvasenie“.

Žiaci mali v softvérovom prostredí Sparkvue riešiť zadaný problém:
Navrhnúť
Rozpracovať
Namerať
Zdôvodniť
Pracovali s CO2 bezdrôtovým senzorom, tabletom, kvasnicami, cukrom a svojím dychom.

2. Časť cvičenia sme skúmali opäť či vieme, čo pijeme.

Žiaci si doniesli svoje nápoje, ktoré pijú a skúmali ako tieto nápoje vplývajú na ich trávenie a zdravie. Postup práce bol ako na predchádzajúcom cvičení.
Z cvičenia bola spracovaná foto a video dokumentácia.  Výstupy na web stránke Spojenej školy Tilgnerova: https://tilgnerka.edupage.org/news/#news-2795

Pridať komentár