Tím pedagógov a pedagogičiek zo štyroch fakúlt UK zaujal myšlienkou videotréningov pre budúcich učiteľov. Projekt je medzi 13 najlepšími.

Projekt Stanem sa učITeľom pripravili pedagógovia a pedagogičky z Filozofickej, Pedagogickej, Prírodovedeckej fakultya Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. V konkurencii 144 žiadostí z celého Slovenska zaujal myšlienkou

Čítať viacTím pedagógov a pedagogičiek zo štyroch fakúlt UK zaujal myšlienkou videotréningov pre budúcich učiteľov. Projekt je medzi 13 najlepšími.

Inšpiratívne práce našich študentov

Autor: Iveta Csicsolová Názov: Použitie mobilnej aplikácie MapPie vo vyučovaní geografie Poster prezentovaný na ŠVK 2017 na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave

Dizertačné práce

Aktuálne riešené dizertačné práce našich doktorandov: Mgr. Petra Ivánková: Zážitkové vyučovanie chémie v kontexte súčasných pedagogických smerov Mgr. Lenka Kramárová: Žiacke chápanie vybraných kľúčových tém

Čítať viacDizertačné práce

Diplomové práce

Diplomové práce na akademický rok 2020/2021 RNDr. Jana Ciceková, PhD. Syndróm vyhorenia v učiteľskej profesii. Doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD. Rozvíjanie argumentačných schopností žiakov gymnázia

Čítať viacDiplomové práce