Ponuka tém

Sociálne siete Pomocné otázky a úvahy k téme:Pozitíva / výhody a negatíva / nevýhody sociálnych sietí.Individuálna úroveň– vplyv na jednotlivcov – výhody pre jednotlivcov a nebezpečenstvá– problém závislosti– problematika

ViacPonuka tém

ALUMNI stretnutie absolventov PriF UK pôsobiacich ako pedagogickí pracovníci na stredných školách

Na pôde prírodovedeckej fakulty sa 11. novembra 2019 o 11:00 h v prezentačnom centre AMOS konalo stretnutie s priateľskou diskusiou v rámci alumni klubu osobností s cieľom prehlbovať kooperáciu s úspešnými absolventmi

ViacALUMNI stretnutie absolventov PriF UK pôsobiacich ako pedagogickí pracovníci na stredných školách