19.11.2019 sa konali dva inovatívne laboratórne cvičenia v Inkubátore inovatívnych učiteľov, ktoré viedli prof. M. Hutta a doc. R. Halko z katedry analytickej chémie na tému: „Mobilné experimenty vo vyučovaní chémie s wireless senzorom spektrometer a kolorimeter. Určenie koncentrácie betanínu v roztoku červenej repy. Kvalita mlieka“. Študentom magisterského štúdia učiteľstva prezentovali analytické metódy spektrometriu a turbidimetriu s využitím wireless senzorov, ktoré sú novinkou na trhu a úplnou novinkou pre experimentálne využitie vo vyučovacom procese.  Pre študentov pripravili dve zaujímavé úlohy: stanovenie betanín v červenej repe a zistenie kvality mlieka.  Študenti získali zaujímavé odborné aj digitálne zručnosti pre inovácie vo vzdelávaní.

Pridať komentár