Autor: Iveta Csicsolová

Názov: Použitie mobilnej aplikácie MapPie vo vyučovaní geografie

Poster prezentovaný na ŠVK 2017 na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave

Pridať komentár