Povinné predmety:

 ›  Biodromálna psychológia – 1/Z

 ›  Teoretické základy výchovy – 1/Z

 ›  Všeobecná didaktika – 1/L

 ›  Edukačná psychológia – 1/Z

 ›  Pedagogická komunikácia – 2/Z

 ›  Psychológia osobnosti – 2/L

 ›  Digitálne technológie vo vzdelávaní – 2/L

 ›  Základy metodológie výskumu – 3/Z

 ›  Informačné a komunikačné technológie – 3/Z

 ›  Školský menežment – 3/L

 ›  Seminár k bakalárskej práci a bakalárska práca – 3/L


 ›  Didaktika biológie – 3/L

 ›  Pedagogická prax z biológie – 3/L

 ›  Didaktika geografie – 3/L

 ›  Pedagogická prax z geografie – 3/L

 ›  Didaktika chémie – 3/L

 ›  Pedagogická prax z chémie – 3/L


Výberové predmety:

 ›  Biológia dieťaťa a školské zdravotníctvo – 1/Z

 ›  Rétorika –  1,2,3 /Z

 ›  Rétorika –  1,2,3 /L

 ›  Úvod do filozofie (1) – 3/Z

 ›  Úvod do filozofie (2) – 3/L

 ›  Práca s grafikou v príprave budúceho učiteľa – 3/L