Miestnosť    Klapka                 E-mail
Vedúci katedry:   
Doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD. (Didaktika geografie, Mobilné prírodovedné vzdelávanie)CH2-2169601stefan.karolcik@uniba.sk
Zástupca vedúceho katedry:   
Doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD. (Didaktika biológie, Mobilné prírodovedné vzdelávanie)CH2-2212107elena.cipkova@uniba.sk
Tajomník katedry:   
Doc. RNDr. Zuzana Haláková, PhD.kolský manažment, Všeobecná didaktika)CH2-2179311zuzana.halakova@uniba.sk
Sekretárka katedry:   
Mgr. Danica KorábováCH2-2159451danica.korabova@uniba.sk
    
Ostatní členovia katedry:   
Doc. RNDr. Beáta Brestenská, PhD. (Didaktika chémie, Digitálne technológie)CH2-1249206beata.brestenska@uniba.sk
RNDr. Jana Ciceková, PhD. (Psychológia)CH2-2142163jana.cicekova@uniba.sk
PaedDr. Anna Drozdíková, PhD. (Technika a didaktika školských pokusov z chémie)CH2-2179311anna.drozdikova@uniba.sk
PhDr. ThLic. Peter Ikhardt, PhD. (Psychológia, Pedagogika)CH2-1229610peter.ikhardt@uniba.sk
RNDr. Peter Likavský, CSc. (Didaktika geografie)CH2-2219327peter.likavsky@uniba.sk
RNDr. Henrieta Mázorová, PhD. (Digitálne technológie, Pedagogická prax)CH2-218B9314henrieta.mazorova@uniba.sk
Mgr. Milica Križanová, PhD. (Digitálne technológie, Didaktika chémie)CH2-218B9314milica.krizanova@uniba.sk
Mgr. Lenka Šikulíncová, PhD. (Didaktika chémie)CH2-218B2152lenka.sikulincova@uniba.sk
RNDr. Soňa Nagyová, PhD. (Didaktika biológie, Rodinná výchova, Prevencia drogových závislostí)CH2-218A9331sona.nagyova@uniba.sk
Prof. RNDr. Miroslav Prokša, CSc. (Didaktika chémie, Metódy pedagogického výskumu)CH2-2209313miroslav.proksa@uniba.sk
PhDr. Michael Fuchs (Didaktika školských pokusov z biológie, Pedagogická prax)CH2-2202165michael.fuchs@uniba.sk
 Mgr. Štefan Zolcer, PhD. (Filozofia) CH2-122 2103 stefan.zolcer@uniba.sk
    
Bývalí členovia katedry:   
Doc. RNDr. Katarína Ušáková, PhD. (Didaktika biológie)   katarina.usakova@uniba.sk
Mgr. Diana Demkaninová, PhD. (Psychológia)  diana.demkaninova@uniba.sk
 PhDr. Helena Hrubišková, PhD. ( Psychológia)   helena.hrubiskova@uniba.sk
PaedDr. Tibor Nagy, PhD. (Informačné a komunikačné technológie, Tvorba edukačných WWW stránok)tibor.nagy@uniba.sk