Kontaktné údaje:

PaedDr. Anna Drozdíková, PhD.

Email:  anna.drozdikova@uniba.sk 

Telefón:  +421 290 149 311
                +421 260 296 311

Miestnosť: CH2-217

Vyučované predmety:

  ›  Didaktika školských pokusov z chémie

  ›  Technické a právne aspekty školských chemických pokusov 

  ›  Spracovanie a interpretácia štatistických dát v pedagogicko-psychologických výskumoch 

   ›  Vedenie bakalárskych a diplomových prác

Odborná špecializácia

Publikačná činnosť