Ťažiskom činnosti katedry, ako sme uviedli, je príprava budúcich učiteľov prírodovedných predmetov.  Základná pedagogicko – psychologická príprava sa zabezpečuje v týchto aprobačných skupinách

    » biológia – chémia
    » biológia – geografia
    » biológia – environmentalistika 

V náväznosti na pedagogicko – psychologické predmety sa vyučujú predmety didaktík biológie, geografie a chémie, či už v povinnej alebo výberovej forme.


V spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu UK je zabezpečená príprava budúcich učiteľov i v týchto aprobačných predmetoch:

     » biológia – telesná výchova
     » geografia – telesná výchova
     » chémia – telesná výchova


V spolupráci s Filozofickou Fakultou UK je zabezpečená príprava budúcich učiteľov i v týchto aprobačných predmetoch:

     » biológia – anglický jazyk
     » biológia – nemecký jazyk
     » biológia – slovenský jazyk
     » chémia – nemecký jazyk
     » chémia – anglický jazyk   
     » chémia – slovenský jazyk
     » geografia – anglický jazyk
     » geografia – nemecký jazyk
     » geografia – slovenský jazyk
     » geografia – história


V spolupráci s Fakultou Matematiky, fyziky a informatiky UK je zabezpečená príprava budúcich učiteľov i v týchto aprobačných predmetoch:

     » biológia – matematika 
     » chémia – matematika 
     » geografia – matematika   
     » biológia – informatika
     » geografia – informatika
     » chémia – informatika