Aktuálne riešené dizertačné práce našich doktorandov:

Mgr. Petra Ivánková:

Zážitkové vyučovanie chémie v kontexte súčasných pedagogických smerov


Mgr. Lenka Kramárová:

Žiacke chápanie vybraných kľúčových tém z chémie ako východisko pre vytvorenie modelu ich sprístupňovania


Mgr. Renáta Michalisková: 

Didaktická rekonštrukcia kľúčových tém vyučovania chémie na úrovni nižšieho stredného vzdelávania

Pridať komentár