Aktuálne informácie 

Kontakt na vedúceho pedagogickej praxe

Mgr. Lenka Kramarová              kramarova25@uniba.sk

Podmienky pedagogickej praxe

Pedagogický denník

Dôležité súbory na stiahnutie