Zoznam cvičných škôl z biológie

Názov cvičnej školyAdresa cvičnej školyweb
Základná škola s materskou školou Za kasárňouZa kasárňou 2, 831 03 Bratislavawww.zakasarnou.sk
Spojená škola sv. Františka z AssisiKarloveská 32, 841 04 Bratislavawww.svfrantisek.edupage.org   
Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnáziumSkalická cesta 1, 831 02 Nové Mestowww.spmndag.sk
Spojená škola, Tilgnerova 14Tilgnerova 714/14, 841 05 Karlova Veswww.tilgnerka.edupage.org
Spojená škola NovohradskáNovohradská 3, 821 09 Ružinovwww.gjh.sk
Spojená škola Svätej Rodiny – základná škola a gymnáziumGercenova 3263/10, 851 01 Petržalkawww.skolasvr.edupage.org
Základná škola, Pankúchova 4Pankúchova 2597/4, 851 04 Petržalkawww.zspankuchova.edupage.org
Základná škola, Prokofievova 5Prokofievova 5, 851 01 Petržalkawww.zsprokofievova.sk
Cirkevná základná škola NarniaBeňadická 3040/38, 851 06 Petržalkawww.narnia.sk
Gymnázium, Bilíkova 24Bílikova 24, 841 01 Dúbravkawww.gymbilba.edupage.org
Bilingválne gymnázium C. S. LewisaHaanova 28, 851 04 Bratislavawww.bilgym.sk
Gymnázium, Grösslingová 18Grösslingová 18, 811 09 Bratislavawww.gamca.sk
Evanjelické lýceum v BratislaveVranovská 2707, 851 01 Petržalkawww.evlyceum.sk
Gymnázium Hubeného 23Hubeného 2495/23, 831 53 Bratislavawww.ghubeneho.edupage.org
Základná škola, Hlboká cesta 4Hlboká cesta 4, 811 04 Staré Mestowww.zshlboka.edupage.org
Základná škola, Vazovova 4Vazovova 4, 81107 Bratislavawww.zsvazovova.edupage.org
Základná škola Matky AlexiePalackého 1, 811 02 Bratislavawww.zsmatkyalexie.eu
Základná škola, Gessayova 2Gessayova 2, 851 03www.zsgessayova.edupage.org
Gymnázium Matky AlexieJesenského 4/A, 81102 Bratislava Slovakiawww.gma.edupage.org
Gymnázium Ivana HorváthaIvana Horvátha 14, 821 04 Ružinovwww.horvatha.edupage.org
Gymnázium Alberta EinsteinaEinsteinova 35, 852 03 Bratislava 5www.einsteinova.edupage.org
Základná škola, Nejedlého 8Nejedlého 8, Bratislava – Dúbravka, 841 02www.zsnejedleho.edupage.org
1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20Bajkalská 20, 821 08 Bratislavawww.1sg.sk
Základná škola Alexandra DubčekaMajerníkova 62, 841 05 Bratislavawww.zsadubceka.edupage.org

Zoznam cvičných škôl z chémie

Názov cvičnej školyAdresa cvičnej školyweb
Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnáziumSkalická cesta 1, 831 02 Nové Mestowww.spmndag.sk
Spojená škola NovohradskáNovohradská 3, 821 09 Ružinovwww.gjh.sk
Gymnázium, Bilíkova 24Bílikova 24, 841 01 Dúbravkawww.gymbilba.edupage.org
Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6Vazovova 6, Bratislava 811 07www.vazka.sk
Gymnázium, Grösslingová 18Grösslingová 18, 811 09 Bratislavawww.gamca.sk
Spojená škola sv. Františka z AssisiKarloveská 32, 841 04 Bratislavawww.svfrantisek.edupage.org  
Spojená škola, Tilgnerova 14Tilgnerova 714/14, 841 05 Karlova Veswww.tilgnerka.edupage.org
Základná škola, Hlboká cesta 4Hlboká cesta 4, 811 04 Staré Mestowww.zshlboka.edupage.org
Spojená škola, Pankúchova 6Pankúchova 6, 851 04 Petržalkawww.gympaba.sk
Evanjelické lýceum v BratislaveVranovská 2707, 851 01 Petržalkawww.evlyceum.sk
Základná škola s materskou školou Milana HodžuŠkarniclova 1, 811 01 Bratislavawww.zsmh.sk
Bilingválne gymnázium C. S. LewisaHaanova 28, 851 04 Bratislavawww.bilgym.sk

Zoznam fakultných škôl z geografie

Názov cvičnej školyAdresa cvičnej školyweb
Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnáziumSkalická cesta 1, 831 02 Nové Mestowww.spmndag.sk
Základná škola, Hlboká cesta 4Hlboká cesta 4, 811 04 Staré Mestowww.zshlboka.edupage.org
Spojená škola Svätej Rodiny – základná škola a gymnáziumGercenova 3263/10, 851 01 Petržalkawww.skolasvr.edupage.org
Gymnázium, Bilíkova 24Bílikova 24, 841 01 Dúbravkawww.gymbilba.edupage.org
Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6Vazovova 6, Bratislava 811 07www.vazka.sk
1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20Bajkalská 20, 821 08 Bratislavawww.1sg.sk
Základná škola, Pankúchova 4Pankúchova 2597/4, 851 04 Petržalkawww.zspankuchova.edupage.org
Gymnázium, Grösslingová 18Grösslingová 18, 811 09 Bratislavawww.gamca.sk
Spojená škola, Tilgnerova 14Tilgnerova 714/14, 841 05 Karlova Veswww.tilgnerka.edupage.org
Gymnázium Ivana HorváthaIvana Horvátha 14, 821 04 Ružinovwww.horvatha.edupage.org
Základná škola, Vazovova 4Vazovova 4, 81107 Bratislavawww.zsvazovova.edupage.org
Spojená škola sv. Vincenta de PaulBachova 4, 821 03 Bratislavawww.vdp.edupage.org
Gymnázium Hubeného 23Hubeného 2495/23, 831 53 Bratislavawww.ghubeneho.edupage.org