Aktuálne informácie 

Kontakt na vedúceho pedagogickej praxe

Mgr. Dominik Šmida              smida8@uniba.sk

PhDr. Michael Fuchs              michael.fuchs@uniba.sk

Podmienky pedagogickej praxe

Pedagogický denník

Dôležité súbory na stiahnutie