Obhajoby diplomových prác a štátne skúšky z geografie a didaktiky geografie 25.-26.5.

Rozdelenie uchádzačov na obhajoby diplomových prác a štátne záverečné skúšky z geografie a didaktiky geografie, 2023 Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky, miestnosť CH2-245, začiatok o 8.00 Termín: 25.5.

ViacObhajoby diplomových prác a štátne skúšky z geografie a didaktiky geografie 25.-26.5.