OBHAJOBY BAKALÁRSKYCH PRÁC ak. rok 2022/2023 letný termín – 21. august 2023 (pondelok)

Miestnosť a čas : CH2-245 od 10:30

Študent odprezentuje tézy svojej bakalárskej práce v rozsahu 10-12 minút.
Nasledovať bude oboznámenie s posudkami vedúceho práce a oponenta, priestor na zodpovedanie otázok a diskusia.

Komisia:
Predseda: Doc. RNDr. Štefan KAROLČÍK, PhD.

Členovia:
Doc. PaedDr. Elena ČIPKOVÁ, PhD.
PhDr. ThLic. Mgr. Peter IKHARDT, PhD.
Doc. RNDr. Zuzana HALÁKOVÁ, PhD.

Rozpis študentov

p.č.meno a priezviskokomb.časvedúci práceoponent
1.Nikoleta KUTRUCZOVÁBi-Aj10:30-11:00PhDr. Michael FUCHSMgr. Dominik ŠMIDA
2.Tímea BARUNÍKOVÁBi-Ch11:00-11:30RNDr. Mgr. Jana CICEKOVÁ, PhD.Mgr. Alexander KMEŤ

Pridať komentár