Štátna skúška z didaktiky chémie sa uskutoční dňa 14. júna 2024 (piatok) od 8:00 hod. v miestnosti CH2 – 117.

Predseda komisie: prof. RNDr. Miroslav Prokša, PhD.

Členovia komisie: doc. Ing. Mária Mečiarová, PhD.

                               prof. RNDr. Anton Horváth, CSc.

                               doc. RNDr. Jozef Tatiersky, PhD.

Študenti:

Nina Mária Balogová             Bi-CH

Kristína Harbuľáková    Bi-CH

Alžbeta Hrtúsová           Bi-CH

Dominika Muchová       Bi-CH

Laura Ondov                 Bi-CH

Soňa Tkáčiková             Bi-CH

Banom Michal               BiCH

Pridať komentár