II. TURNUS
Štátne skúšky z biológie
akad. rok 2023/24

13.6. 2024 o 8:30 hod.

miestnosť: CH2-245

predseda: __ Doc. RNDr. Radoslav Beňuš, PhD.
členovia:
Doc. RNDr. Eva Záhorská, PhD.
Doc. RNDr. Eliška Gálová, PhD.
RNDr. Soňa Nagyová, PhD.
Doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD.

Štátna skúška z biológie (biológia + didaktika biológie):

Bc. Nikola Kasalová B-Ch
Bc. Patrícia Szegedyová B-Ch
Bc. Damiána Šandorová B-Ch
Bc. Soňa Šináľová B-Ch
Bc. Michaela Brunčáková B-Ch
Bc. Matúš Cifranič Tv-B
Bc. Matej Mrázik Tv-B
Bc. Júlia Schmusch Tv-B
Bc. Natália Jánošová Sj-B
Bc. Zuzana Marciňová Sj-B
Bc. Kamila Jackaninová B-Nj

14.6. 2024 o 8:30 hod.

miestnosť: CH2-245

predseda: __ Doc. RNDr. Eva Záhorská, PhD.
členovia:
Doc. RNDr. Eliška Gálová, PhD.
Mgr. Peter Štefánik, PhD.
RNDr. Soňa Nagyová, PhD.
Doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD.

Štátna skúška z biológie (biológia + didaktika biológie):

Bc. Lucia Cipovová B-Ge
Bc. Júlia Kubalová B-Ge
Bc. Kristína Kyrisová B-Ge
Bc. Roman Rajník B-Ge
Bc. Vladimíra Vávrová B-Ge
Bc. Patrik Vrabec B-Ge
Bc. Martin Gajdošík B-Ge

Pridať komentár