OBHAJOBY BAKALÁRSKYCH PRÁC ak. rok 2023/2024 10. – 12. jún (pondelok až streda)

Študent odprezentuje tézy svojej bakalárskej práce v rozsahu 8-10 minút.
Nasledovať bude oboznámenie s posudkami vedúceho práce a oponenta, priestor na zodpovedanie otázok a diskusia.

10.jún 2024 (pondelok)                      CH2-245            8:00

Predseda: doc. PaedDr. Elena ČIPKOVÁ, PhD.
Členovia komisie:
doc. RNDr. Štefan KAROLČÍK, PhD.
doc. PaedDr. RNDr. Zuzana HALÁKOVÁ, PhD.
PhDr. ThLic. Mgr. Peter IKHARDT, PhD.
Mgr. Štefan ZOLCER, PhD.

p.č.meno a priezviskokomb.časvedúci práceoponent
1.Veronika HIRNEROVÁMa-Ge8:00-8:30RNDr. Peter LIKAVSKÝ, CSc.PhDr. Michael FUCHS
2.Lucia MATYSOVÁBi-Ge8:30-9:00Doc. RNDr. Štefan KAROLČÍK, PhD.Mgr. Alexander KMEŤ
3.David ŠINTÁLMa-Ch9:00-9:30Doc. PaedDr. Anna DROZDÍKOVÁMgr. Alexander KMEŤ
4.Kristína ELLEROVÁMa-Ch9:30-10:00Doc. PaedDr. Anna DROZDÍKOVÁMgr. Alexander KMEŤ
5.Kristína MARKOVÁBi-Ch10:00-10:30Doc. RNDr. Zuzana HALÁKOVÁ, PhD.Mgr. Gabriela KLIMEŠOVÁ
6.Michaela SEGĽOVÁBi-Ch10:30-11:00Doc. RNDr. Zuzana HALÁKOVÁ, PhD.Mgr. Gabriela KLIMEŠOVÁ
7.Pavol HAMARMa-Ch11:00-11:30RNDr. Jana CHRAPPOVÁMgr. Dominika LACUŠKOVÁ
8.Diana BZDILÍKOVÁBi-Ch11:30-12:00Doc. RNDr. Zuzana HALÁKOVÁ, PhD.Mgr. Gabriela KLIMEŠOVÁ
9.Natália MICHEĽOVÁBi-Ge12:00-12:30Doc. RNDr. Štefan KAROLČÍK, PhD.Mgr. Kristína HUSZÁROVÁ

11.jún 2024 (utorok)                           CH2-245            8:00

Predseda: doc. RNDr. Beáta BRESTENSKÁ, PhD.
Členovia komisie:
doc. PaedDr. RNDr. Zuzana HALÁKOVÁ, PhD.
PhDr. ThLic. Mgr. Peter IKHARDT, PhD.
Mgr. Štefan ZOLCER, PhD.

p.č.meno a priezviskokomb.časvedúci práceoponent
1.Karin ČÁPKOVÁBi-Ch8:00-8:30prof. RNDr. Miroslav PROKŠA, PhD.Mgr. Kristína HUSZÁROVÁ
2.Anna KRKOŠOVÁBi-Ch8:30-9:00Mgr. Milica KRIŽANOVÁ, PhD.doc. RNDr. Beáta BRESTENSKÁ, PhD.*
3.Zuzana SUČÁKOVÁBi-Ch9:00-9:30doc. PaedDr. Anna DROZDÍKOVÁ, PhD.Mgr. Kristína HUSZÁROVÁ
4.Vanda VALACHOVÁBi-Ch9:30-10:00PhDr. Michael FUCHSMgr. Kristína HUSZÁROVÁ
5.Monika GRANČIČOVÁBi-Ge10:00-10:30RNDr. Soňa NAGYOVÁ, PhD.PaedDr. Tibor NAGY, PhD.
6.Katarína ŠUPOLÍKOVÁBi-Aj10:30-11:00RNDr. Soňa NAGYOVÁ, PhD.Mgr. Erika LESSOVÁ
7.Andrea CHUDJÁKOVÁ, rod. BrišákováBi-Ch11:00-11:30Mgr. Štefan ZOLCERPhDr. ThLic. Mgr. Peter IKHARDT, PhD.
8.Barbora FLORKOVÁ, rod. KytašováBi-Aj11:30-12:00PhDr. ThLic. Mgr. Peter IKHARDT, PhD.Mgr. Alexander KMEŤ

*výmena predsedu komisie

12.jún 2024 (streda)                           CH2-245            8:00

Predseda: doc. RNDr. Štefan KAROLČÍK, PhD.
Členovia komisie:
doc. PaedDr. RNDr. Zuzana HALÁKOVÁ, PhD.
PhDr. ThLic. Mgr. Peter IKHARDT, PhD.
Mgr. Štefan ZOLCER, PhD.

p.č.meno a priezviskokomb.časvedúci práceoponent
1.Nina HNÁTOVÁBi-Ge8:00-8:30RNDr. Soňa NAGYOVÁ, PhD.PhDr. Michael FUCHS
2.Lucia HREBÍKOVÁBi-Ge8:30-9:00RNDr. Soňa NAGYOVÁ, PhD.PhDr. Michael FUCHS
3.Erika HÁJKOVÁBi-Ge9:00-9:30Mgr. Kristína HUSZÁROVÁPhDr. Michael FUCHS
4.Adrián KELEČÉNYIBi-Ge9:30-10:00RNDr. Henrieta MÁZOROVÁ, PhD.Doc. RNDr. Zuzana HALÁKOVÁ, PhD.
5.Karolína RÉVAYOVÁBi-Aj10:00-10:30PhDr. ThLic. Mgr. Peter IKHARDT, PhD.RNDr. Henrieta MÁZOROVÁ, PhD.
6.Viktória ORAVKINOVÁBi-Aj10:30-11:00PhDr. Michael FUCHSMgr. Kristína HUSZÁROVÁ
7.Olivia KOVÁČOVÁBi-Aj11:00-11:30PhDr. ThLic. Mgr. Peter IKHARDT, PhD.Mgr. Dominik ŠMIDA
8.Terézia ZÁBORSKÁBi-Aj11:30-12:00PhDr. ThLic. Mgr. Peter IKHARDT, PhD.Mgr. Štefan ZOLCER
9.Réka HORVÁTHOVÁBi-Ge12:00-12:30PhDr. ThLic. Mgr. Peter IKHARDT, PhD.Mgr. Eva PAULISOVÁ, PhD.

Pridať komentár