Univerzita Komenského v Bratislave – Prírodovedecká fakulta – pod gesciou Chemickej sekcie organizuje odborný seminár

Súčasné problémy vo vyučovaní chémie XXV

Termín konania: 3. júl 2023

Adresa: Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava

Miestnosť: pavilón CH2, miestnosť 201

Program:

8.30 – 8.40          Otvorenie seminára

8:40 – 9:00          prof. Ing. Dušan VELIČ, DrSc.

         Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie PriF UK

Chémia nie je problém, chémia je riešenie

9:00 – 9:20          Ing. Darina TÓTHOVÁ, CSc.

         Katedra jadrovej chémie PriF UK

Zastúpenie prírodných a umelých rádionuklidov  v životnom prostredí a ich využitie pri datovaní

9:20 – 9:40          Ing. Roman SZüCS, PhD. FRSC

Katedra analytickej chémie PriF UK

         Niečo medzi analytickou chémiou a matematikou

9:40 – 10:00        Mgr. Táňa SEBECHLEBSKÁ, PhD.

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie PriF UK

         Ako potvrdiť hypotézu skleníkového efektu falošným argumentom – experiment s oxidom uhličitým a žiarovkou

10:00 – 10:20      Mgr. Barbora ZAHRADNÍKOVÁ

Katedra organickej chémie PriF UK

         Ako zistiť štruktúru organickej zlúčeniny

10:20 – 10:40      Diskusia a záver semináru

                            BONUS Timemanažment a copingové stratégie


Seminár sa uskutočnil, môžete si pozrieť fotky z akcie:

Pridať komentár