Obhajoby diplomových prác a štátne skúšky z geografie a didaktiky geografie 25.-26.5.

Rozdelenie uchádzačov na obhajoby diplomových prác a štátne záverečné skúšky z geografie a didaktiky geografie, 2023 Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky, miestnosť CH2-245, začiatok o 8.00 Termín: 25.5.

ViacObhajoby diplomových prác a štátne skúšky z geografie a didaktiky geografie 25.-26.5.

Obhajoba diplomových prác a štátne skúšky z biológie a didaktiky biológie 24.5.

Obhajoba diplomových prác + štátne skúšky z biológie a didaktiky biológie 2023 24. máj 2023  (streda)            8,00h Miestnosť: CH2-245 Komisia 1. predseda: doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.členovia:

ViacObhajoba diplomových prác a štátne skúšky z biológie a didaktiky biológie 24.5.