Rozdelenie uchádzačov na obhajoby diplomových prác a štátne záverečné skúšky z geografie a didaktiky geografie, 2023 Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky, miestnosť CH2-245, začiatok o 8.00

Termín: 25.5. – 26.5.2023 od 8:00 hod.

Miestnosť: CH2-245

Rozpis študentov 25.5. (štvrtok)

 TémaVedúciOponent
1. Tomáš HARMAŇOŠuBiGeGeografia a geopolitika v geografickom vzdelávaníLikavskýKarolčík8.00
2. Natália JOHÁNKOVÁuBiGeDigitálne kompetencie učiteľov geografieMázorováLikavský8.30
3. Natália KERECMANOVÁuBiGeŠkolský stres a klíma triedy vo vyučovaní biológie a geografie na základných školáchIkhardtMázorová9.00
4. Jakub KROMPASKÝuBiGeGeografia v škole – geografia v teréneLikavskýMázorová9.30
5. Sandra MÉSZÁROSOVÁuBiGeStredná Ázia – využitie kooperatívneho vyučovania na hodinách geografieDanielováMojžišová – Vigašová10.00
6. Tatiana MINÁRIKOVÁuBiGeVyučovanie regiónu miestnej krajiny v prírode s využitím náučných chodníkov v oblasti Vršatských a Mikušovských bradielDanielováMojžišová – Vigašová10.30
7. Bianka LEŠKOVÁuBiGeExkurzia po turistickom chodníku Morské oko s využitím digitálnych technológiíMázorováLikavský11.00
8. Patrícia MAGOVÁuBiGePredsudky a stereotypy vo vnímaní Maďarov a Maďarska v školskej geografii na SlovenskuLikavskýMázorová11.30

Štátna skúška z geografie a didaktiky geografie (príprava cca od 12.30, začiatok cca od 13.00):

1. Tomáš HARMAŇOŠuBiGe
2. Natália JOHÁNKOVÁuBiGe
3. Natália KERECMANOVÁuBiGe
4. Jakub KROMPASKÝuBiGe
5. Sandra MÉSZÁROSOVÁuBiGe
6. Tatiana MINÁRIKOVÁ uBiGe
7. Bianka LEŠKOVÁuBiGe
8. Patrícia MAGOVÁuBiGe

Rozpis študentov 26.5. (piatok)

 TémaVedúciOponent
1. Miroslava PETRÍKOVÁuBiGeSociálno-patologické javy u žiakov stredných škôlMázorováNagyová8.00
2. Patrícia PLACHÁuBiGeŽiacke konštrukcie vybraných pojmov súvisiace s vodou na pevnineLikavskýKarolčík8.30
3. Nikola BARČÁKOVÁuMaGeDigitálne technológie a ich využitie v témach fyzickej geografieLikavskýMázorová9.00
4. Hana HOLICKÁuMaGeModely sprístupňovania vybraných kontroverzných tém na strednom stupni geografického vzdelávaniaLikavskýKarolčík9.30
5. Barbora BENIÁNOVÁuGeAJInterakčný štýl a osobne vnímaná zdatnosť učiteľov prírodovedných predmetovIkhardtKarolčík10.00
6. Laura ŠVANTNEROVÁuGeAJVyučovanie na náučných chodníkoch – námety na interdisciplinárne výučbové projektyLikavskýRužek10.30
7. Adam VARGAuGeAJPrínos dištančnej výučby do súčasného vyučovania geografieMázorováLikavský11.00
8. Lukáš VIZVÁRYuGeAJVolebné preferencie študentov stredných škôl v kontexte prierezovej témy Človek a spoločnosťPrzybylaLikavský11.30

Štátna skúška z geografie a didaktiky geografie (príprava cca od 12.30, začiatok cca od 13.00):

1. Miroslava PETRÍKOVÁuBiGe
2. Patrícia PLACHÁuBiGe
3. Nikola BARČÁKOVÁuMaGe
4. Hana HOLICKÁuMaGe
5. Barbora BENIÁNOVÁuGeAJ
6. Laura ŠVANTNEROVÁuGeAJ
7. Adam VARGAuGeAJ
8. Lukáš VIZVÁRYuGeAJ

Pridať komentár