Obhajoba diplomových prác a štátne skúšky z biológie a didaktiky biológie 24.5.

Obhajoba diplomových prác + štátne skúšky z biológie a didaktiky biológie 2023 24. máj 2023  (streda)            8,00h Miestnosť: CH2-245 Komisia 1. predseda: doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.členovia:

ViacObhajoba diplomových prác a štátne skúšky z biológie a didaktiky biológie 24.5.