Štátne skúšky z biológie a didaktiky biológie 2023II. TURNUS Biológia ako nediplomový predmet. Akad. rok 2022/23

13. jún 2023  (utorok)        13,30h

Miestnosť: B1-319

predseda: doc. RNDr. Radoslav Beňuš, PhD.
členovia:
doc. RNDr. Eliška Gálová, PhD.
doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD.
doc. RNDr. Zlatica Országhová, PhD.
RNDr. Soňa Nagyová, PhD.

Zoznam študentov

 1. KESZEGH Bence                                 BICH
 2. MAČINCOVÁ Dominika                  BICH
 3. HNILICA Miroslav                              BICH
 4. BALIAROVÁ  Ivana                            TVBI
 5. DOSTÁLOVÁ  Lucia                           TVBI
 6. IVANICKÁ  Monika                           TVBI
 7. KOVÁČ  Samuel                                 TVBI
 8. VRANÍKOVÁ  Erika                            TVBI
 9. BULVASOVÁ  Simona                      BISJ
 10. ĎURANOVÁ  Anna Mária               BISJ
 11. HASIDLOVÁ  Hana                            BISJ

Pridať komentár