Štátna skúška z chémie a z didaktiky chémie s obhajobou diplomovej práce 2023

25. máj 2023 (štvrtok) 8,00h

Miestnosť: CH2-401

Predseda komisie: prof. RNDr. Miroslav Prokša, PhD.
Členovia komisie:
doc. Ing. Mária Mečiarová, PhD.
prof. RNDr. Anton Horváth, CSc.
doc. RNDr. Jozef Tatiersky, PhD.

Zoznam študentov

  1. Dominika Špaková          M-CH        8:00 – 8:30
  2. Hana Veselá                    M-CH         8:30 – 9:00
  3. Lujza Grambličková       CH-NJ         9:00 – 9:30
  4. Miroslav Hnilica             Bi-CH          9:30 – 10:00
  5. Dominika Mačincová      Bi-CH        10:00 – 10:30
  6. Šimon Sabó                     M-CH         10:30 – 11:00
  7. Peter Demo                     CH-AJ         11:00 – 11:30
  8. Bence Keszegh                Bi-CH         11:30 – 12:00

Štátna skúška z chémie a didaktiky chémie od 12:00 v ľubovoľnom poradí študentov.

Pridať komentár